TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC LÀ MỘT LOẠI DŨNG KHÍ, CŨNG LÀ MỘT SỰ KHÔN NGOAN - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Monday, February 13, 2023

TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC LÀ MỘT LOẠI DŨNG KHÍ, CŨNG LÀ MỘT SỰ KHÔN NGOAN

 

TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC LÀ MỘT LOẠI DŨNG KHÍ, CŨNG LÀ MỘT SỰ KHÔN NGOAN


Con người sống trên đời dựa vào hai chữ tôn trọng để đứng vững trong xã hội. Biết đánh giá đúng về lòng tôn trọng mới thực sự khôn ngoan.


Tôn trọng cấp trên là trách nhiệm;


Tôn trọng đồng nghiệp là bổn phận;


Tôn trọng cấp dưới là mỹ đức;


Tôn trọng kh.á.c.h h.à.n.g là lẽ thường tình;


Tôn trọng kẻ thù là rộng lượng;


Tôn trọng kẻ mạnh là kính trọng;


Tôn trọng kẻ yếu là thiện tâm;


Kính trọng thầy cô là đạo lý;


Tôn trọng con trẻ là đạo lý dạy dỗ;


Tôn trọng gia đình mới hiểu được hạnh phúc;


Tôn trọng bạn đồng môn là duyên phận;


Tôn trọng mọi người là thể hiện của giáo dưỡng.


Khổng Tử từng nói: "Trong ba người đồng hành, ắt có một người đáng làm thầy của ta". Người mà thật sự biết tôn trọng người khác trong tâm sẽ không chỉ biết tôn trọng những người có thân phận địa vị cao hơn mình, mà cũng sẽ biết tôn trọng người có địa vị thấp hơn mình. Bởi mỗi người đều có ưu điểm của riêng mình, biết tiếp thu tinh hoa từ trong những ưu điểm của người khác, từ trong khuyết điểm của người khác mà tìm ra chỗ thiếu sót của bản thân, đó không phải là một quá trình lĩnh ngộ và đề cao hay sao?


Vì thế, bất kể yêu mến hay chán ghét, mọi người vẫn cần phải dành cho nhau đủ sự tôn trọng. Mỗi người đều có thể diện và tôn nghiêm của riêng mình. Đừng chọc vào điểm yếu của người khác hay nói xấu sau l.ư.n.g người ta.


Đến những doanh nhân thành công nhất cũng luôn tôn trọng từng đối thủ của mình. Vì tôn trọng không chỉ là một loại dũng khí, càng là một loại trí tuệ.


Mong bạn hãy đối đãi với mỗi một người bên cạnh bằng chính chân ngã thiện lương của mình, có vậy người khác cũng sẽ tôn trọng bạn hơn. Bởi tôn trọng người khác, kỳ thực đó cũng là tôn trọng bản thân mình!


#kynangmoi

No comments:

Post a Comment