Việt Nam Một Thiên Lịch Sử PDF 2023 Free - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Sunday, January 8, 2023

Việt Nam Một Thiên Lịch Sử PDF 2023 Free

  

Việt Nam Một Thiên Lịch Sử PDF 2023 Free

Tác giả: Nguyễn Khắc Viện
 
Trên thực tế, ít ai biết rằng Nguyễn Khắc Viện viết cuốn này bằng tiếng Pháp và bản tiếng Việt chỉ là bản dịch của cuốn sách. Cuốn sách viết đầy đủ về lịch sử của dân tộc Việt Nam suốt 4 ngàn năm qua. Cách viết đơn giản, xúc tích, gãy gọn. Tác phẩm được viết bằng tâm huyết và tấm lòng của nhà văn hóa vĩ đại Nguyễn Khắc Viện. Cuốn sách lần đầu tiên xuất bản năm 1976. Sau đó sách được dịch ra các thứ tiếng Anh, Đức, Nga, Tây Ban Nha. Trong suốt 30 năm qua cuốn sách được đánh giá rất cao. Cuốn sách là hình ảnh tổng quan, ngắn gọn về đất nước Việt Nam của chúng ta.

No comments:

Post a Comment