Sách: Một đời quản trị PDF Free - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Saturday, January 21, 2023

Sách: Một đời quản trị PDF Free

  

Download: PDF

Sách: Một đời quản trị PDF Free
Tác giả: Phan Văn Trường

“Đây là quyển sách hiếm hoi của người Việt viết ở tầm Global.” – Đó là cảm xúc của tôi khi đọc “Một Đời Thương Thuyết” của Anh Trường, của Thầy Phan Văn Trường, dù rằng lúc đó tôi chưa biết Anh. Cuốn sách được chị Hoa, người bán sách – chọn sách cho tôi hơn mười năm qua ở Đinh Lễ dúi vào tay.

No comments:

Post a Comment