ĐỪNG COI THƯỜNG BẤT KÌ AI! - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Friday, November 5, 2021

ĐỪNG COI THƯỜNG BẤT KÌ AI!

 


ĐỪNG COI THƯỜNG BẤT KÌ AI!

- Khi con chim còn sống, nó ăn kiến. Khi chim chết, kiến ăn nó.
- Thời gian có thể thay đổi vị trí của mỗi người bất cứ lúc nào. Vì vậy, đừng áp đặt, đừng nhục mạ, đừng coi thường, đừng làm ai tổn thương trong đời sống này.
- Bạn có thể đầy quyền lực ngày hôm nay, nhưng đừng quên rằng, thời gian còn nhiều quyền lực hơn bạn.
- Một cây có thể làm được hàng triệu que diêm. Nhưng một que diêm cũng có thể thiêu hủy được cả một cánh rừng.

Hãy sống sao không phải cắn rứt lương tâm và làm những điều tốt nhất cho mình và cho những người xung quanh!

- Sức mạnh của trẻ thơ là tiếng khóc.
- Sức mạnh của kẻ ăn trộm là vũ khí.
- Sức mạnh của vua chúa là quyền uy.
- SỨC MẠNH của" KẺ NGU " Là " ÁP ĐẶT" và "ÁP ĐẢO." là " COI THƯỜNG và " KHINH CHÊ"
- Sức mạnh của bậc hiền trí là CẢM HOÁ.
- Sức mạnh của sa môn là nhẫn nhục.
Và rất nhiều sức mạnh khác nữa.
Chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, vậy chúng ta hãy thay đổi chính mình ,đón nhận và đối diện với tất cả bằng lòng từ bi, tình yêu thương bằng tâm và trí.

#quantriexcel
#kynangmoi

Nguồn: Sưu tầm
Ảnh: Sưu tầm Internet

No comments:

Post a Comment