10 NGUỒN TỰ HỌC MIỄN PHÍ GIÁ TRỊ BẠC TỶ VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Friday, July 30, 2021

10 NGUỒN TỰ HỌC MIỄN PHÍ GIÁ TRỊ BẠC TỶ VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

 10 NGUỒN TỰ HỌC MIỄN PHÍ GIÁ TRỊ BẠC TỶ VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ


1. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ HIỆN ĐẠI DÀNH CHO CEO:

2. Xây dựng hệ thống KPI và Lương 3P

3. Lớp học Lương 3P – Thầy Trần Thanh Hưng – Nguồn lực quốc tế

4. Khóa học Quản Trị Theo Mục Tiêu MBO&KPIs - Phạm Thu Thủy

5. Khóa học quản trị nhân sự chuyên nghiệp - Bí quyết tuyển dụng nhân sự hiệu quả & phù hợp

6. Quản trị nhân sự chiến lược | Bài 1 - Tiếp cận đồng bộ

7. Quản trị nhân sự chiến lược | Bài 2 - Chuỗi giá trị trong hoạch định HCM

8. Quản trị nhân sự chiến lược | Bài 3 - Ứng dụng BSC xác lập mục tiêu chiến lược

9. Quản trị nhân sự, setup hệ thống quản lý nhân sự V02 | 5 KEY để hoạch định

10. Nghệ thuật quản trị nhân sự doanh nghiệp | Ngô Minh Tuấn | Học Việt CEO Việt Nam

*Bonus*: CHIA SẺ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TỶ ĐÔ CỦA THẾ GIỚI DI ĐỘNG

#quantriexcel
#kynangmoi

No comments:

Post a Comment