KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Friday, June 18, 2021

Share Free Khóa Học Xây Dựng Ứng Dụng Java Web Chuyên Nghiệp Với Servlet – JSP 2021

 Share Free Khóa Học Xây Dựng Ứng Dụng Java Web Chuyên Nghiệp Với Servlet – JSP 2021DOWNLOAD FREE

Giới thiệu

Được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 6, 1997, cho đến nay công nghệ Servlet & JSP vẫn đóng vai trò nền tảng trong các framework phát triển web của Java như Spring MVC, và Strut 2. Nắm vững kiến thức Servlet và JSP sẽ giúp các bạn xây dựng được các ứng dụng web linh hoạt và nhanh chóng. Đồng thời giúp việc tiếp cận các framework khác như Spring MVC trở nên dễ dàng hơn.Trong khóa học này chúng ta sẽ xây dựng một ứng dụng web có tên gọi BMAGBOOK. Thông qua việc xây dựng ứng dụng BMAGBOOK, chúng ta sẽ học các kỹ thuật:

 • - Mô hình hoạt động servlet – JSP
 • - Form method: Post – Get
 • - Kỹ thuật Redirect – Forward
 • - Lưu trữ dữ liệu trong Request, Session
 • - Xử lý nghiệp vụ với Data Access Object (DAO)
 • - Đọc các tham số khởi tạo với Listener
 • - Expression Language
 • - Tab Library (Tablib)
 • - Mô hình Model – View – Controller
 • - AJAX - JSON


Kết quả đạt được

 • - Nắm vững các kỹ thuật lập trình web
 • - Hiểu rõ mô hình hoạt động Servlet - JSP
 • - Phân biệt các kỹ thuật Forward - Redirect, Post - Get
 • - Nắm vững kỹ thuật lưu trữ dữ liệu thông qua Request, Session
 • - Biết cách sử dụng kỹ thuật Listener để đọc các tham số khởi tạo
 • - Sử dụng AJAX để tải dữ liệu nhanh hơn
 • - Sử dụng Expression Language, Tag Library trong trang JSP
 • - Hiểu rõ và ứng dụng mô hình Model - View - Controller
No comments:

Post a Comment