Share Free Khóa Học Lập Trình Thiết Kế Website Động Với ASP.NET WebForm cập nhật 2021 full Google Driver link - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Saturday, June 12, 2021

Share Free Khóa Học Lập Trình Thiết Kế Website Động Với ASP.NET WebForm cập nhật 2021 full Google Driver link

  

Share Free Khóa Học Lập Trình Thiết Kế Website Động Với ASP.NET WebForm cập nhật 2021 full Google Driver link


DOWNLOAD

File nặng, các bạn nên sử dụng máy tính để bàn (PC) hoặc laptop để mở!

Mô tả khoá học

Tổng quát

Trung bình mỗi giây lại có 1 website đăng ký mới ra đời, tính đến nay đã có hơn 1 tỷ website trên thế giới. Mỗi website lại có những đặc trưng riêng, những hình thức thể hiện và tính chất tương tác với người dùng khác nhau. Tuy nhiên tất cả chúng đều được xây dựng trên nền tảng là các ngôn ngữ lập trình web.
Nếu bạn cũng muốn tự mình tạo ra một website thì bạn nhất định phải nắm vững các ngôn ngữ đó. Trong khóa học "Thiết kế Website động với ASP.Net WebForm và SQL Sever", bạn được hướng dẫn triển khai từng bước để tạo một website hoàn chỉnh. Cụ thể:
- Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình .NET trên nền tảng ASP.NET WebForm.
- Cung cấp những bài học sinh động với các bước thực hành step by step
- Khi hoàn thành khóa học, học viên có thể tự nghiên cứu các lĩnh vực khác trên nền tảng .NET như ASP.NET MVC, SharePoint
- Khóa họ̣c sử dụng công cụ Visual Studio, Framework mới nhất.
- Hỗ trợ đa giao diện trên với công cụ Bootstrap. Đặc biệt, thay vì học code một cách máy móc, bạn sẽ được thao tác với dự án thực tế để triển khai ra ngoài doanh nghiệp một cách tốt nhất.

Lợi ích từ khóa học

 • Có được kiến thức và kỹ năng cơ bản để thiết kế 1 website hoàn chỉnh
 • Nắm rõ những kiến thức về lập trình ASP.NET WebForm từ cơ bản đến nâng cao
 • Tự xây dựng hoàn chỉnh website
 • Làm tiền đề cho việc tự học thiết kế website bằng ASP.NET MVC cũng như khả năng tạo hệ thống lớn trên nền tảng web

  Đối tượng mục tiêu

  • Sinh viên đã từng học qua ngôn ngữ lập trình C# và SQL Server;
  • Sinh viên CNTT đang muốn học thiết kế website doanh nghiệp trên nền tảng ASP.NET WebForm.

  Giáo trình

  Phần 1: Giới thiệu về Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu SQL Server
  Bài 1: Giới thiệu về thiết kế Website với ASP.NET Webform và SQL Server
  Bài 2: SQL Server - Truy vấn đọc dữ liệu
  Bài 3: SQL Server - Truy vấn thêm dữ liệu
  Bài 4: SQL Server - Truy vấn cập nhật dữ liệu
  Bài 5: SQL Server - Truy vấn xóa dữ liệu
  Bài 6: SQL Server - Store Procedure
  Bài 7: SQL Server – View
  Bài 8: SQL Server - Bài Tập

  Phần 2: ADO.NET Database

  Bài 9: Giới thiệu về ADO.NET Database
  Bài 10: Kiến trúc ADO.NET
  Bài 11: SQLConnection
  Bài 12: SQLCommand
  Bài 13: SQLDataReader
  Bài 14: DataSet
  Bài 15: Tham số Parameter
  Bài 16: Lớp dùng chung
  Bài 17: Bài tập thực hành

  Phần 3: ASP.NET

  Bài 18: Giới thiệu về ASP.NET
  Bài 19: ASP.NET là gì?
  Bài 120: Đặc điểm của ASP.NET
  Bài 21: Hình thức xây dựng Web ASP.NET
  Bài 22: Cấu trúc Web ASP.NET
  Bài 23: Xây dựng ASP.NET Hello!

  Phần 4: HTML - Server Control

  Bài 24: HTML CONTROL
  Bài 25: Server Control
  Bài 26: Bài tập

  Phần 5: Đối tượng trong ASP.NET

  Bài 27: Request
  Bài 28: Response
  Bài 29: Session
  Bài 30: Cookie

  Phần 6: UserControl

  Bài 31: Giới thiệu về UserControl
  Bài 32: Kiến trúc Web CMS
  Bài 33: Bài tập

  Phần 7: ASP.NET và cơ sở dữ liệu

  Bài 34: ASP và cơ sở dữ liệu - Phần 1
  Bài 35: ASP và cơ sở dữ liệu - Phần 2

  Phần 8: Bài toán doanh nghiệp

  Bài 36: Giới thiệu
  Bài 37: Phân tích
  Bài 38: Bài tập

  Phần 9: Xây dựng Website - Admin

  Bài 39: Xây dựng cấu trúc Admin - Phần 1
  Bài 40: Xây dựng cấu trúc Admin - Phần 2
  Bài 41: Xây dựng mô hình lớp trong ASP.NET
  Bài 42: Module tin tức - Hiển thị dữ liệu
  Bài 43: Module tin tức - Thêm mới dữ liệu
  Bài 44: Module tin tức - Cập nhật dữ liệu
  Bài 45: Module tin tức - Xóa dữ liệu
  Bài 46: Module tin tức - Sử dụng FreeTextBox biên tập tin
  Bài 47: Module tin tức - Thêm mới nội dung tin tức
  Bài 48: Module tin tức - Hiển thị nội dung tin tức
  Bài 49: Module tin tức - Cập nhật nội dung tin tức
  Bài 50: Module tin tức - Xóa nội dung tin tức
  Bài 51: Module Admin user - Thêm mới tài khoản
  Bài 52: Bài tập
  Bài 53: Login Admin User
  Bài 54: Hoàn thiện Layout website với CSS

  Phần 10: Xây dựng Website - Display

  Bài 55: Cấu trúc website doanh nghiệp
  Bài 56: Bootstrap và ứng dụng trong website
  Bài 57: Xây dựng Layout website
  Bài 58: Xây dựng Header - Footer website
  Bài 59: Xây dựng chức năng tin tức website
  Bài 60: Xây dựng chức năng chi tiết tin tức website
  Bài 61: Danh mục sản phẩm Website
  Bài 62: Xây dựng sản phẩm mới nhất, hot nhất
  Bài 63: Xây dựng chi tiết sản phẩm Website
  Bài 64: Xây dựng chức năng giỏ hàng - Tạo giỏ hang
  Bài 65: Xây dựng chức năng giỏ hàng - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
  Bài 66: Xây dựng chức năng giỏ hàng - Xóa giỏ hang
  Bài 67: Hoàn chỉnh Website

  Phần 11: Hoàn chỉnh Website ASP.NET

  Bài 68: Xuất bản Website, cài đặt IIS Webserver

  Bài 69: Cài đặt Website trên Hosting


  No comments:

  Post a Comment