KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Wednesday, June 16, 2021

Share free Khóa Học Khởi Đầu Thiết Kế Website Với HTML, CSS, Jquery, Responive, Bootstrap, Dàn Layout Từ Photoshop cập nhật 2021 Google Driver Link

  

Share free Khóa Học Khởi Đầu Thiết Kế Website Với HTML, CSS, Jquery, Responive, Bootstrap, Dàn Layout Từ Photoshop cập nhật 2021 Google Driver Link

File nặng, các bạn nên sử dụng máy tính để bàn (PC) hoặc laptop để mở!

Học viên sẽ học được gì sau khi học khóa học của bạn ?

 •  Nắm bắt tổng quan về thiết kế web, nền tảng công nghệ liên quan đến xây dựng website.
 •  Các khải niệm đầy đủ về xây dựng một website.
 •  Các bước để thực hiện một website.
 •  Cách thiết kế và bố cục website để thu hút độc giả và người dùng.
 •  Các kinh nghiệm xây dựng website thân thiện với người dùng.
 •  HTML- các kiến thức căn bản và chuyên sâu về ngôn ngữ trình bày website
 •  HTML Form – gởi nhận thông tin trong website
 •  CSS – các kiến thức căn bản và chuyên sau để trình bày giao diện website, style cho website
 •  Javascript – tương tác với website ở phía người dùng.
 • Jquery – một thư viện hỗ trợ xây dựng tương tác website được sử dụng rất rộng rãi trong việc xây dựng website.
 •  Slideshow cho các banner trong website
 •  Các khái niệm quan trọng về khái niệm xây dựng website chạy trên đa thiết bị, đa trình duyệt
 •  Khái niệm về bootstrap website – một khái niệm để xây dựng website hiện đại.
 •  Luyện tập chia bố cục website
 •  Luyện tập thông qua 2 layout website thực tế.
 •  

  Giới thiệu về khóa học

  Xin chào tất cả các bạn, thông qua khoá học này, tôi hy vọng sẽ mang đến các bạn những kiến thức nền tảng nhất, những bước đi khởi đầu cho nghề lập trình web.

  Hiện nay, thiết kế website là rất cần thiết cho doanh nghiệp, website mang đến những thông tin cập nhật nhanh nhất về các dịch vụ của doanh nghiệp. Với sự phát triển của cơ sở hạ tầng, băng thông mạnh hơn hẳn, các phần mềm cũng dẫn chuyển sang nền tảng web. Các nhà phát triển web cũng được tuyển dụng ngày càng nhiều. Khoá học này đặt nền móng vững chắc cho các bạn về thuỷ tổ khởi nguồn của web, lịch sử web, các khái niệm quan trọng như hosting, domain, các bước thiết kế một website là gì.

Một điều tôi cũng nhấn mạnh trong khoá học này cũng chính là khi bắt đầu thiết kế một website, chúng ta cần phải có những định hướng nào? Làm thế nào để website của mình thu hút được nhiều người dùng, làm sao người dùng cảm thấy tiện dụng, họ truy cập và ở lâu trên website của mình, website của mình như thế nào để lôi kéo được nhiều nguòi dùng và chiến thắng các website khác. Các kiến thức này được trình bày qua các khái niệm và một số kinh nghiệm về UI, UX của tôi khi thiết kế các website. Khoá học cũng mang đến cho các bạn những khái niệm cơ bản và quan trọng của các thẻ HTML, CSS, javascript, jquery,…, trong từng bài học, tôi cố gắng trình bày kèm theo nhiều ví dụ trực quan, một số layout dạng thực tế để các bạn dễ tiếp cận và vận dụng. Một trong những khái niệm và kỹ thuật quan trọng như boostrap web, responsive web là gì cũng được tôi trình bày và vận dụng trong khoá học này.

No comments:

Post a Comment