Việc khó nó chỉ thực sự khó nếu bạn không học và luyện tập - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Friday, May 14, 2021

Việc khó nó chỉ thực sự khó nếu bạn không học và luyện tập

  Xu hướng tự nhiên, mỗi khi gặp việc gì đó khó khăn, chúng ta đều có suy nghĩ “Khó quá mình không làm nổi đâu” và sau đó, chúng ta sẽ tìm việc dễ để làm.

Xu hướng nhân tạo, mỗi khi gặp việc gì đó khó khăn, nhóm người thành công sẽ nghĩ “Việc này khó quá, mình phải tìm cách làm nó thôi. Vì bọn ngoài kia bỏ cuộc hết rồi”

Việc khó thì thù lao cao, việc dễ thì thù lao thấp.

Nếu bạn chỉ muốn làm việc dễ dàng, cuộc đời bạn sẽ đầy những khó khăn. Nếu bạn sẵn sàng làm những việc khó khăn, cuộc sống của bạn sẽ trôi qua rất nhẹ nhàng.

PS: Việc khó nó chỉ thực sự khó nếu bạn không học và luyện tập

PSS: Đừng mong mọi việc dễ dàng hơn, hãy mong mình mạnh mẽ hơn.

#quantriexcel

#kynangmoi

No comments:

Post a Comment