Share Free Tổng Hợp 5 Khóa Học Office WORD - EXCEL - POWERPOINT 2021 Chuyên Nghiệp Miễn Phí - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Friday, May 14, 2021

Share Free Tổng Hợp 5 Khóa Học Office WORD - EXCEL - POWERPOINT 2021 Chuyên Nghiệp Miễn Phí

  

Share Free Tổng Hợp 5 Khóa Học Office WORD - EXCEL - POWERPOINT 2021 Chuyên Nghiệp Miễn Phí

Thành thạo Microsoft Word:

Soạn thảo văn bản và thành thạo các thao tác định dạng (Format Painter, Clear Formating, Tab, Bullets/Numbering/Multilevel List, Drop Cap, Watermark, Page Borders, Header & Footer).

Ứng dụng công cụ chèn (Insert), tùy biến với công cụ Styles và thao tác trên bảng biểu (Tables).

Ứng dụng công cụ hỗ trợ xử lý văn bản (Auto Correct, Macro, Comments, Track changes, Find and Replace).

Ứng dụng Word trong công việc: trộn thư Mail Merge, tạo Form điền thông tin, tạo Mục lục, in ấn.

Khóa học Word online:

Google Drive

 

Thành thạo Microsoft Excel:

Làm quen thanh công cụ; Nhập, xóa, bảo mật, lưu trữ, khôi phục dữ liệu.

Làm việc trên bảng tính (Worksheet) và quản lý dữ liệu (Manage Data).

Tính toán nhanh với 9 hàm (Functions) thông dụng.

Làm việc với biểu đồ (Charts) và các định dạng đồ thị cơ bản (Basic Format).

PivotTables và PivotCharts: Ứng dụng để làm báo cáo nhanh, chính xác.

Nhân đôi hiệu suất công việc với các thủ thuật Excel.

1. Thành thạo Excel 2010 trong 3 giờ:

Google Drive

2. Khóa học Excel online:

Google Drive

 

Thành thạo Powerpoint:


Tạo slide bài thuyết trình cơ bản (dùng Template; Chèn/Sao chép/Thay đổi Layout/Thay đổi vị trí Xóa).

Tạo slide thuyết trình chuyên nghiệp (Soạn văn bản/Chia cột nội dung; chèn Picture/ClipArt/SmartArt; minh họa bằng Bảng biểu/Biểu đồ; Nhúng Video/Audio vào slide).

Tùy biến và hiệu chỉnh slide thêm sinh động, thu hút.

Các hiệu ứng nâng cao, trình chiếu tự động, các siêu liên kết và lệnh điều hướng với các slide.

Thao tác với các nút điều khiển và chuẩn bị thuyết trình chuyên nghiệp.

1. Thiết kế trình chiếu PowerPoint từ A -Z:

Google Drive

2. Khóa học PowerPoint online:

Google Drive

No comments:

Post a Comment