Chia Sẻ Free Khóa Học Lập Trình Webservice Cho Di Động 2021 - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Friday, May 28, 2021

Chia Sẻ Free Khóa Học Lập Trình Webservice Cho Di Động 2021

  

Chia Sẻ Free Khóa Học Lập Trình Webservice Cho Di Động 2021

Dưới sự hướng dẫn của giảng viên Trần Duy Thanh, người đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình và công nghệ thông tin, bạn sẽ nhanh chóng nắm vững các kỹ thuật xây dựng và tương tác với Webservice – một phần kiến thức quan trọng đối với các Lập trình viên di động và cũng là kỹ năng được các doanh nghiệp đòi hỏi.

List các bài học

PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ .NET WEBSERVICE VÀ CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ LẬP TRÌNH
Bài 0: Group hỗ trợ học viên & Đề cương chi tiết Webservice
Bài 1: Giới thiệu .Net WebService
Bài 2: Giới thiệu các công cụ hỗ trợ lập trình Web Service
Bài 3: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server
Bài 4: Cài đặt Visual Studio

PHẦN 2: CÀI ĐẶT IIS WEBSERVER
Bài 5: Cách bật các tính năng yêu cầu trong Windows Feature On Or Off
Bài 6: Cài đặt Web Service lên IIS Web Server

PHẦN 3: LẬP TRÌNH WEBSERVICE SOAP VỚI VISUAL STUDIO
Bài 7: Giới thiệu về SOAP
Bài 8: Tạo dịch vụ truy vấn kiểu dữ liệu cơ sở với SOAP
Bài 9: Tạo dịch vụ truy vấn một đối tượng với SOAP
Bài 10: Tạo dịch vụ truy vấn nhiều đối tượng với SOAP
Bài 11: Tạo dịch vụ thêm mới dữ liệu với SOAP
Bài 12: Tạo dịch vụ sửa dữ liệu với SOAP
Bài 13: Tạo dịch vụ xóa dữ liệu với SOAP
Bài 14: Cài đặt Webservice SOAP lên IIS Webserver
Bài 15: Kiểm tra Webservice SOAP với công cụ WCF Client Test

PHẦN 4: TƯƠNG TÁC DI ĐỘNG ANDROID VỚI WEBSERVICE SOAP
Bài 16: Cách triệu gọi Webservice trả về kiểu cơ sở
Bài 17: Cách triệu gọi Webservice trả về một đối tượng
Bài 18: Cách triệu gọi Webservice trả về một danh sách đối tượng
Bài 19: Cách triệu gọi Webservice thêm dữ liệu
Bài 20: Cách triệu gọi Webservice sửa dữ liệu
Bài 21: Cách triệu gọi Webservice xóa dữ liệu

PHẦN 5: LẬP TRÌNH WEBSERVICE RESTFUL VỚI VISUAL STUDIO
Bài 22: Giới thiệu về RESTful
Bài 23: Tạo Web API với HttpGet
Bài 24: Tạo Web API với HttpPost
Bài 25: Tạo Web API với HttpPut
Bài 26: Tạo Web API với HttpDelete
Bài 27: Cài đặt Webservice RESTful lên IIS Webserver
Bài 28: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ Postman
Bài 29: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ HttpRequester

PHẦN 6: TƯƠNG TÁC DI ĐỘNG ANDROID VỚI WEBSERVICE RESTFUL
Bài 30: Triệu gọi Web API với HttpGet
Bài 31: Triệu gọi Web API với HttpPost
Bài 32: Triệu gọi Web API với HttpPut
Bài 33: Triệu gọi Web API với HttpDelete

PHẦN 7: CÁC BÀI TẬP RÈN LUYỆN
Bài 34: Bài tập rèn luyện 1-Viết phần mềm phân công cuộc gọi
Bài 35: Bài tập rèn luyện 2-Viết phần mềm tra cứu trạm xe Bus
Bài 36: Bài tập rèn luyện 3-Viết phần mềm trưng bày sản phẩm
Bài 37: Bài tập rèn luyện 4-Viết phần mềm tra cứu tỉ giá hối đoái
Bài 38: Bài tập rèn luyện 5-Viết phần mềm xem Dự báo thời tiết

No comments:

Post a Comment