⭐️ 9 NGUYÊN TẮC BẤT DI BẤT DỊCH TRONG CUỘC SỐNG ⭐️ - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Thursday, May 27, 2021

⭐️ 9 NGUYÊN TẮC BẤT DI BẤT DỊCH TRONG CUỘC SỐNG ⭐️

   ⭐️ 9 NGUYÊN TẮC BẤT DI BẤT DỊCH TRONG CUỘC SỐNG ⭐️

1.Không bao giờ có một nguồn thu nhập duy nhất.

2.Cứ mua những gì không cần, chẳng bao lâu sau sẽ phải bán đi những gì bạn cần.

3.Đầu tư thì không bao giờ để hết trứng vào một giỏ.

4.Không bao giờ thử độ sâu của sông bằng cả hai chân.

5.Trung thực là món quà đắt tiền, đừng bao giờ trông đợi những người hà tiện.

6.Khi những điều không tốt đẹp xảy ra với cuộc đời bạn, bạn có 3 lựa chọn: để nó xác định bạn, để nó phá hủy bạn hoặc để nó khiến bạn mạnh mẽ hơn.

7.Mắt chúng ta ở phía trước vì những điều ở phía trước thì luôn quan trọng việc nhìn lại sau lưng.

8.Khi còn nhỏ, chúng ta sử dụng bút chì nhưng hiện giờ chúng ta sử dụng bút máy, bạn có biết tại sao không? Bởi vì những sai lầm ở thời thơ ấu có thể tẩy xóa nhưng bây giờ thì không. Vì vậy, hãy đọc và viết cho cẩn thận, nếu không cuộc sống của bạn sẽ trở thành một tờ giấy lau.

9.Đừng tiết kiệm những gì còn lại sau khi chi tiêu mà hãy chi tiêu cho những gì còn lại sau tiết kiệm.
-------------------------------------
#quantriexcel
#kynangmoi

No comments:

Post a Comment