6 QUY LUẬT CỦA VŨ TRỤ MÀ AI CŨNG PHẢI NÊN BIẾT - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Sunday, May 16, 2021

6 QUY LUẬT CỦA VŨ TRỤ MÀ AI CŨNG PHẢI NÊN BIẾT

  6 QUY LUẬT CỦA VŨ TRỤ MÀ AI CŨNG PHẢI NÊN BIẾT

1. Luật hấp dẫn:
Cái gì giống nhau sẽ hút nhau
Cùng tần số nào hút tần số ấy
Mây tầng nào bay tầng đó

Không có điều gì tự nhiên xảy ra trong cuộc sống. Nếu ta có trường năng lực tốt thì sẽ hút được những điều tốt đẹp!

2. Luật nhân quả:
Muốn giàu sang hãy gieo hạt rộng lượng
Muốn nhận tình yêu thương hãy gieo hạt yêu thương
Muốn nhận về sức khỏe hãy gieo hạt sự sống

Muốn điều gì hãy gieo điều nấy!

3. Luật cân bằng:
Muốn nhận được nhiều hơn hãy cho đi và cống hiến hết mình
Tư duy của ta đến đâu, tài chính của ta đến đó
Tư duy được nâng lên, mọi thứ sẽ được nâng lên

Ta nhận lại được chính xác những gì ta đã cho đi trong cuộc sống này!

4. Luật trong ngoài:
Muốn bên ngoài ta vui vẻ thì tâm hồn ta phải vui tươi
Muốn thế giới bên ngoài ta tốt đẹp thì thế giới bên trong ta phải tốt lành

Hãy cố gắng từ bên trong chính con người mỗi chúng ta!

5. Luật tập trung:
Cái gì chúng ta tập trung vào thì cái đấy sẽ được mở rộng ra

Thay vì tập trung vào những sự lo lắng, tiêu cực thì hãy tập trung vào niềm vui mỗi ngày trong cuộc sống!

6. Luật nhất quán:
Cách ta làm một việc là cách ta làm mọi việc.
#quantriexcel
#kynangmoi

No comments:

Post a Comment