Share Free khóa học Front-End: Cốt lõi thiết kế website với HTML, CSS, JavaScript , Jquery, Responsive, Bootstrap, dàn layout từ Photoshop 2021 - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Friday, April 2, 2021

Share Free khóa học Front-End: Cốt lõi thiết kế website với HTML, CSS, JavaScript , Jquery, Responsive, Bootstrap, dàn layout từ Photoshop 2021

 

Share Free khóa học Front-End: Cốt lõi thiết kế website với HTML, CSS, JavaScript , Jquery, Responsive, Bootstrap, dàn layout từ Photoshop 2021

Download Học Thiết kế website với HTML, CSS, JavaScript , Jquery, Responsive, Bootstrap, dàn layout từ Photoshop

Chia sẻ miễn phí khóa học thiết kết Website. Với HTML, CSS, JavaScript, Jquery, Responsive, Bootstrap, dàn layout từ Photoshop. Khóa học được bán trên Myclass với giá 999.000 đồng.Giới thiệu về khóa học

 • Thông qua khoá học này, sẽ mang đến các bạn những kiến thức nền tảng nhất. Những bước đi khởi đầu cho nghề lập trình web.
 • Hiện nay, thiết kế website là rất cần thiết cho doanh nghiệp. Website mang đến những thông tin cập nhật nhanh nhất về các dịch vụ của doanh nghiệp.
 • Với sự phát triển của cơ sở hạ tầng, băng thông mạnh hơn hẳn. Các phần mềm cũng dẫn chuyển sang nền tảng web.
 • Các nhà phát triển web cũng được tuyển dụng ngày càng nhiều.
 • Khoá học này đặt nền móng vững chắc cho các bạn về lịch của Website. Các khái niệm quan trọng như hosting, domain, các bước thiết kế một website là gì.

Các bạn sẽ học được gì sau khi học khóa học này ?

 • Nắm bắt tổng quan về thiết kế web, nền tảng công nghệ liên quan đến xây dựng website.
 • Các kháii niệm đầy đủ về xây dựng một website.
 • Các bước để thực hiện một website.
 • Cách thiết kế và bố cục website để thu hút độc giả và người dùng.
 • Các kinh nghiệm xây dựng website thân thiện với người dùng.
 • HTML- các kiến thức căn bản và chuyên sâu về ngôn ngữ trình bày website
 • HTML Form – gởi nhận thông tin trong website
 • CSS – các kiến thức căn bản và chuyên sau để trình bày giao diện website, style cho website Javascript – tương tác với website ở phía người dùng.
 • Jquery – một thư viện hỗ trợ xây dựng tương tác website được sử dụng rất rộng rãi trong việc xây dựng website.
 • Slideshow cho các banner trong website Các khái niệm quan trọng về khái niệm xây dựng website chạy trên đa thiết bị, đa trình duyệt.
 • Khái niệm về bootstrap website – một khái niệm để xây dựng website hiện đại.
 • Luyện tập chia bố cục website Luyện tập thông qua 2 layout website thực tế.

Download Học Thiết kế website với HTML, CSS, JavaScript , Jquery, Responsive, Bootstrap, dàn layout từ Photoshop

No comments:

Post a Comment