Khóa học Tối ưu quảng cáo chuyển đổi online - Web Conversion Optimization (WCO) - Kỹ thuật chạy & tối ưu quảng cáo chuyển đổi (Kt.City) 2021 - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Monday, April 26, 2021

Khóa học Tối ưu quảng cáo chuyển đổi online - Web Conversion Optimization (WCO) - Kỹ thuật chạy & tối ưu quảng cáo chuyển đổi (Kt.City) 2021

 

Khóa học Tối ưu quảng cáo chuyển đổi online - Web Conversion Optimization (WCO) - Kỹ thuật chạy & tối ưu quảng cáo chuyển đổi (Kt.City) 2021


Những gì bạn được học: 

  • Nắm bắt từng bước thiết lập Pixel: tạo & chia sẻ, gắn landing, backup, các thiết lập nâng cao
  • Hiểu về tiêu chuẩn một Landing Page chuyển đổi / Cách Spy Landing Page đơn giản, hiệu quả
  • Hiểu rõ tư duy tối ưu quảng cáo, testing A/B, phân luồng
  • Nắm được cách tạo các định dạng quảng cáo hiệu quả phù hợp trong chạy chuyển đổi: Canvas, Carousel...
  • Biết vận hành hệ thống kinh doanh hiệu quả khi chạy quảng cáo chuyển đổi
  • Từng bước thiết lập quảng cáo chuyển đổi
  • Thành thạo kỹ năng nuôi pixel để chạy quảng cáo
  • Nắm vững tư duy tracking & các chỉ số cần đo lường để tối ưu quảng cáo

Số lượng video: 38 video + Tài liệu

Dung lượng: 1.14 GB

No comments:

Post a Comment