20 THỦ THUẬT MÁY TÍNH NÊN BIẾT CÀNG SỚM CÀNG TỐT - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Saturday, April 17, 2021

20 THỦ THUẬT MÁY TÍNH NÊN BIẾT CÀNG SỚM CÀNG TỐT

 20 THỦ THUẬT MÁY TÍNH NÊN BIẾT CÀNG SỚM CÀNG TỐT

1. F12: Lưu file nhanh
2. Windows + E: Mở My Computer
3. Windows + L: Khóa nhanh máy tính
4. Windows + F: Tìm kiếm file, folder
5. Shift + F3: Đổi chữ viết hoa thành chữ viết thường và ngược lại
6. Shift + Delete: Xóa vĩnh viễn
7. Ctrl + Alt + Delete: Khởi động lại máy
8. ALT + F4: Đóng/Tắt/Thoát khỏi chương trình đang dùng
9. Ctrl + C: Sao chép
10. Ctrl + X: Cắt
11. Ctrl + V: Dán
12. Ctrl + Z:Phục hồi
13. Ctrl + B: làm đậm chữ (trong soạn thảo văn bản)
14. Ctrl + U: gạch dưới chữ
15. Ctrl + I: làm chữ nghiêng
Với Powerpoint:
16. Thay đổi kích thước phông chữ cho văn bản đã chọn: Alt + H, F, S
17. Chèn hình ảnh: ALT + N, P
18. Chèn hình dạng: ALT + H, S, H
19. Chọn chủ đề: ALT + G, H
20. Chọn bố cục slide: ALT + H, L

Tổng hợp
--------------------------
#quantriexcel
#kynangmoi

No comments:

Post a Comment