Share Free Khóa học Khóa Học Lập Trình C và Lập Trình Game Với Unity Cơ Bản 2021 - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Saturday, March 27, 2021

Share Free Khóa học Khóa Học Lập Trình C và Lập Trình Game Với Unity Cơ Bản 2021

 

Share Free Khóa học Khóa Học Lập Trình C và Lập Trình Game Với Unity Cơ Bản 2021

TẢI MIỄN PHÍ KHÓA HỌC Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

Khóa học lập trình này được bán trên Udemy giảng viên Khoa Nguyen.

Khóa học Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản được thiết kế riêng cho những bạn chưa biết gì về lập trình.

Khóa học sẽ giúp bạn hiểu được những khái niệm cơ bản về lập trình C#.

Để tránh nhàm chán, giảng viên đã thêm phần lập trình game với Unity để mọi người thấy được ứng dụng của C# trong phát triển game.

Khóa Học Này Sẽ Giúp Bạn :

  • Hiểu và vận dụng các kỹ năng lập trình trong C#
  • Hiểu được cách phát triển game cơ bản trong Unity
  • Ứng dụng được C# để làm game trong Unity

TẢI MIỄN PHÍ KHÓA HỌC Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

No comments:

Post a Comment