CÁC THỦ THUẬT EXCEL MÀ DÂN VĂN PHÒNG NHÂT ĐỊNH PHẢI BIẾT. - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Tuesday, February 23, 2021

CÁC THỦ THUẬT EXCEL MÀ DÂN VĂN PHÒNG NHÂT ĐỊNH PHẢI BIẾT.

 CÁC THỦ THUẬT EXCEL MÀ DÂN VĂN PHÒNG NHÂT ĐỊNH PHẢI BIẾT.

1. Hướng dẫn sử dụng hàm SUMIF trong Excel: https://youtu.be/celuxr0av0U
2. Hướng dẫn sử dụng hàm SUMIFS trong Excel: https://youtu.be/OTh3GKPGQGE
3. Hướng dẫn sử dụng hàm COUNTIF qua ví dụ thực tế: https://youtu.be/8C3k_GALJik
4. Hướng Dẫn sử dụng hàm COUNTIFS qua ví dụ thực tế:
5. Hướng dẫn sử dụng hàm Len trong Excel thông qua ví dụ: https://youtu.be/eQ_iixx1iOs
6. Hướng dẫn sử dụng hàm UPPER qua ví dụ: https://youtu.be/teKACgrhYIk
7. Hướng dẫn sử dụng hàm PROPER thông qua ví dụ: https://youtu.be/K63mZKMBzCo
8. Hướng dẫn cách sắp xếp bảng tính theo thứ tự tăng giảm dần: https://youtu.be/Ys2EwQX5VsY
9. Hướng dẫn cách thay đổi thiết lập chế độ tính toán tự động trong Excel https://youtu.be/wlDa_YiK4qI
10. Hướng dẫn cách tự động tô màu ngày thứ 7 và chủ nhật trong Excel https://youtu.be/KyNLUd2Dhes
11. Hướng dẫn cách thêm hàng loạt dòng trống xen kẽ vào bảng tính
12. Hướng dẫn cách sao chép và xoay chiều bảng dữ liệu trong Excel https://youtu.be/r1xj_NUVBmc
13. Hướng dẫn cách thiết lập nhập ngày trước tháng sau trong Excel https://youtu.be/D7jvWbrHoks
14. Hướng dẫn cách Đánh số thứ tự nhanh với chức năng Fill Series https://youtu.be/EuytYqThvvU
15. Hướng dẫn cách Định dạng nhanh bằng Cell Styles trong Excel https://youtu.be/6sS7L7LMOIs
16. Hướng dẫn cách khóa bảo vệ nội dung trong Sheet bằng mật khẩu https://youtu.be/jeXs8CtB-Ow
17. Hướng dẫn cách nối nhiều ô thành 1 ô bằng Fill Justify https://youtu.be/feWhotbz6m0
18. Hướng dẫn cách Phát hiện và loại bỏ các dữ liệu trùng lặp trong Excel https://youtu.be/LKS4LajZujQ
19. Hướng dẫn cách thiết lập in luôn vừa đúng trong 1 trang A4 trên Excel https://youtu.be/MFA5voIXjxQ
20. Hướng dẫn cách thiết lập viết tắt và bỏ viết tắt trong Excel https://youtu.be/x7HWCDPtwGQ

-------------------------------------
#quantriexcel
#kynangmoi

No comments:

Post a Comment