BA THỨ QUÝ GIÁ TRONG ĐỜI...!!! - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Monday, February 22, 2021

BA THỨ QUÝ GIÁ TRONG ĐỜI...!!!

 BA THỨ QUÝ GIÁ TRONG ĐỜI...!!!

- Có ba thứ rất dễ hủy hoại cuộc đời một con người, đó chính là sự nóng giận , sự tham lam và ích kỷ.
- Ba thứ vô thường nhất , đó chính là thành công, tài sản và cơ hội.
- Ba thứ vô giá nhất , đó chính là sức khỏe, lương thiện và tri thức.
- Ba thứ có thể giúp chúng ta thực hiện ước mơ, đó chính là khát khao , nỗ lực và kiên trì.
- Ba thứ có thể giúp chúng ta có thêm bạn tốt, đó chính là cởi mở , nhiệt tình và chính trực.
- Ba thứ cần phải hoàn thiện , đó chính là kỹ năng , tư duy và thái độ.
- Và cuối cùng, ba thứ giúp chúng ta luôn vui vẻ, hạnh phúc, đó là tình yêu thương , sự cho đi và biết đủ đầy...!!!
#quantriexcel
#kynangmoi

No comments:

Post a Comment