Share Free Khóa học Lập trình ứng dụng Android trong 6 tuần 2021

88 bài giảng video có tổng thời lượng hơn 37 giờ học, tương đương với một khóa học kéo dài 6 tuần !!!
Sau khi học xong khóa học, bạn sẽ:
Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java.
Nắm rõ những kiến thức về lập trình Android từ cơ bản đến nâng cao.
Có khả năng tạo được những ứng dụng Android, ứng dụng game Android.
Ngoài ra, những chia sẻ của giảng viên trong nghề có thể sẽ giúp bạn nhiều trong quá trình làm việc

Download Lập trình ứng dụng Android trong 6 tuần