Share Free Khóa học Microsoft Excel 2020 cơ bản và nâng cao từ tư duy thực chiến cho người đi làm Full Link Google Driver kèm bài tập mẫu - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Saturday, December 12, 2020

Share Free Khóa học Microsoft Excel 2020 cơ bản và nâng cao từ tư duy thực chiến cho người đi làm Full Link Google Driver kèm bài tập mẫu

Share Free Khóa học Microsoft Excel 2020 cơ bản và nâng cao từ tư duy thực chiến cho người đi làm Full Link Google Driver kèm bài tập mẫu
DOWNLOAD

Khóa học Microsoft Excel 2020 trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất để sử dụng bảng tính bao gồm: soạn thảo, định dạng và tính toán trong bảng tính một cách dễ dàng. Ngoài kiến thức về Microsoft Excel, còn giúp học viên nâng cao kỹ năng sử dụng Excel cơ bản và xử lý bảng tính, trang bị cho học viên kỹ năng tư duy, tự học và có thể tự nâng cao khả năng sử dụng bảng tính của mình trong thời gian ngắn nhất.

Chương trình học:

 • Phần 1: Chuẩn bị
 • Phần 2: Làm quen với Excel
 • Phần 3: Thao tác dữ liệu cơ bản trong Excel
 • Phần 4: Thao tác Excel WordSheet
 • Phần 5; Định dạng trong Excel
 • Phần 6: In ấn Excel
 • Phần 7: Các hàm Excel cơ bản
 • Phần 8: Bài tập Excel tổng hợp
 • Phần 9: Excel Chart
 • Phần 10: Cơ sở dữ liệu trong Excel
 • Phần 11: Các hàm Excel nâng cao
 • Phần 12: Các đối tượng hình ảnh & định dạng
 • Phần 13: Bảo mật
 • Phần 14: Pivot Chart
 • Phần 15: Bài tập Excel tổng hợp

Đó là các phần trong khoá học, để có khoá học này

#quantriexcel #kynangmoi

No comments:

Post a Comment