Chia sẻ khoá học lập trình Android 2020 và kiếm tiền từ tạo App qua 179 Bài giảng Full Link Google Driver - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Wednesday, December 16, 2020

Chia sẻ khoá học lập trình Android 2020 và kiếm tiền từ tạo App qua 179 Bài giảng Full Link Google Driver

Chia sẻ khoá học lập trình Android 2020 và kiếm tiền từ tạo App qua 179 Bài giảng Full Link Google Driver

Download khoá học tại đây

1. Giới thiệu

Trước khi đi vào bài chia sẻ khoá học lập trình Android và kiếm tiền từ tạo App. Mình sẽ nói ngắn gọn lập trình Android là gì?

 • Lập trình Android là một nghề được sử dụng ngôn ngữ lập trình để viết tạo ra & phát triển các phần mềm ứng dụng sử dụng cho các nền tảng thiết bị di động.
 • Để viết tạo ra các phần mềm ứng dụng thì công cụ hỗ trợ là Android Studio

Có thể tham khảo thêm khoá học khác:

2. Chia sẻ khoá học lập trình Android

Chương trình khoá học này đầy đủ từ A – Z:

 • Bài 1: Tổng quan về lập trình hướng đối tượng
 • Bài 2: Khái niệm lập trình hướng đối tượng
 • Bài 3: Lớp & đối tượng
 • Bài 4: Hàm khởi tạo
 • Bài 5: Tính kế thừa trong Oop
 • Bài 6: Các tuỳ biến Private Protected Public Default
 • Bài 7: Các tuỳ biến ví dụ minh hoạ
 • Bài 8: Nạp chồng và ghi đè
 • Bài 9: Nạp chồng và ghi đè ví dụ minh hoạ
 • Bài 10: Lớp trừu tượng và hàm trừu tượng
 • Bài 11: Interface
 • Bài 12: Khái niệm Is A và Has A
 • Bài 13: Đa hình
 • Bài 14: Kiểu dữ liệu String
 • Bài 15: Khai báo Final Static (Phần 1) 
 • Bài 16: Khai báo Final Static (Phần 2)
 • Bài 17: Tìm hiểu về bộ nhớ Heap Stack và cơ chế giải phóng bộ nhớ Gc
 • Bài 18: Câu lệnh điều kiện (if else)
 • Bài 19: Câu lệnh Switch case
 • Bài 20: Câu lệnh For Foreach (Phần 1)
 • Bài 21: Câu lệnh For Foreach (Phần 2)
 • Bài 22: Bật ngoại lệ (trycatchfinally)
 • Bài 23: Các kiểu dữ liệu đặc biệt (Arraylist)
 • Bài 24: Các kiểu dữ liệu đặc biệt Hasmap
 • Bài 25: Xử lí đa luồng – Thread
 • Bài 26: Xứ lí đa luồng – Thread Ví dụ minh hoạ
 • Bài 27: Tổng kết chương 1
 • Bài 28: Giới thiệu về Android
 • Bài 29: Cài đặt môi trường
 • Bài 30: Giới thiệu về các thành phần của Android Studio
 • Bài 31: Tạo một Project Android
 • Bài 32: Cấu trúc của một Project Android
 • Bài 33: Chạy ứng dụng trên máy ảo Android
 • Bài 34: Chạy ứng dụng trên máy ảo Gentmotion máy thật
 • Bài 35: Activity là gì?
 • Bài 36: Activity Stack
 • Bài 37: Vòng đời của Activity (Phần 1)
 • Bài 38: Vòng đời của Activity (Phần 2)
 • Bài 39: Khái niệm các trường hợp sử dụng và phân loại
 • Bài 40: Intent – Cấu trúc intent
 • Bài 41: Nhay Activity – Phần 1
 • Bài 42: Nhay Activity – Phần 2
 • Bài 43: Truyền dữ liệu qua các Activity
 • Bài 44: Khởi động Activity có kết quả trả về
 • Bài 45: ……
 • ……..
 • Bài 179: Đưa App Lên Google Play

Do khoá học này quá đầy đủ có tới 179 clip hướng dẫn đầy đủ chi tiết cho nên mình không thể kể ra hết chi tiết cho từng bài.

Cho nên mọi người click vào link download về xem kỹ chi tiết hơn nha.

Download khoá học tại đây

#quantriexcel #kynangmoi

No comments:

Post a Comment