TỔNG HỢP 10GB TÀI LIỆU TỰ HỌC NÂNG CẤP BẢN THÂN ĐI NÀO FREE - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Sunday, November 15, 2020

TỔNG HỢP 10GB TÀI LIỆU TỰ HỌC NÂNG CẤP BẢN THÂN ĐI NÀO FREE

TỔNG HỢP 10GB TÀI LIỆU TỰ HỌC NÂNG CẤP BẢN THÂN ĐI NÀO FREE - ( Link Google Driver trực tiếp )

(01) Khóa học Office chuyên nghiệp, miễn phí
1. Excel: https://bom.to/Tv4zYEz
2. Powerpoint: https://bom.to/Bqwydu4
3. Word: https://bom.to/q9kNAUZ
(02) Khóa học thiết kế 
1. ColorME5: https://bom.to/j6hjQmE
2. Lightroom: https://bom.to/K7R62TP
3. Photoshop cơ bản: https://bom.to/v4RGWrN
(03) Khóa học Tiếng Anh
1. Ebook Writing + Speaking: https://bom.to/zsZbGEz
2. Tài liệu Tiếng Anh 4 kỹ năng: https://bom.to/RXMuqZU
3. Listening Vocab: https://bom.to/EsRXLBE
4. Nghe chép chính tả Cam 8-14: https://bom.to/FHAkZq9
5. Boost your vocabulary Cam 8-14: https://bom.to/ZeCtzWx
(04) 15 khóa học Online từ các trường đại học danh tiếng nhất: https://bom.to/5bZr0jX
(05) Cẩm nang chinh phục Big4: https://bom.to/CWkBtox
(06) Tài liệu thi tuyển Quản trị viên tập sự: https://bom.to/DMdKd53
#quantriexcel
#kynangmoi

#quantriexcel #kynangmoi

No comments:

Post a Comment