Share Free khóa học trở thành VMWare vSphere ESXi và vCenter Administration Miễn phí 2020 - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Monday, November 23, 2020

Share Free khóa học trở thành VMWare vSphere ESXi và vCenter Administration Miễn phí 2020

Share Free khóa học trở thành VMWare vSphere ESXi và vCenter Administration Miễn phí 2020

Complete VMWare vSphere ESXi and vCenter Administration Free Download

Google Drive (Public)

Content From: https://www.udemy.com/course/complete-vmware-vsphere-esxi-and-vcenter-administration/

Yêu cầu Muốn học Máy tính có ít nhất 4-8G bộ nhớ Những gì bạn sẽ học Sinh viên sẽ có thể thực hiện quản trị VMWare vSphere Kết thúc khóa học này, bạn sẽ trở thành một quản trị viên VMWare vSphere chuyên nghiệp và có thể ứng tuyển vào các công việc CNTT Bạn sẽ có thể cài đặt và cấu hình ESXi Bạn sẽ có thể cài đặt và cấu hình vCenter Bạn sẽ có thể tạo Máy ảo Bạn sẽ được tiếp xúc tuyệt vời với công nghệ VMWare HA và DRS Bạn sẽ có thể khắc phục các sự cố liên quan đến vSphere hàng ngày Khóa học này dành cho ai: Bất kỳ ai có kiến ​​thức trước về CNTT hoặc VMWare Bất kỳ ai muốn thêm kỹ năng mới vào hồ sơ của mình Bất kỳ ai muốn quản lý VMWare trong môi trường của họ
#quantriexcel #kynangmoi

No comments:

Post a Comment