Chia sẻ free khóa học Khóa học Angular 8 MasterClass nâng cao 2020 Full Google Driver Link - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Wednesday, November 25, 2020

Chia sẻ free khóa học Khóa học Angular 8 MasterClass nâng cao 2020 Full Google Driver Link

Chia sẻ khóa học Khóa học Angular 8 MasterClass nâng cao (Angular 8 Advanced MasterClass & Free E-Book) trên Udemy hoàn toàn miễn phí.

Chia sẻ free khóa học Khóa học Angular 8 MasterClass nâng cao 2020 Full Google Driver Link

Giới thiệu về khóa học

Có lẽ tất đến một lúc nào đó bạn sẽ muốn dành thời gian của mình ra để xây dựng thư viện của riêng mình và đóng góp cho cộng đồng nguồn mở hoặc phục vụ cho chính công việc của mình. Nếu bạn muốn làm nó bằng Angular thì khóa học này dành học này dành cho bạn.

Mục tiêu của khóa học này là cung cấp cho bạn  tất cả các công cụ cần thiết để bạn có thể thực hiện Thư viện Angular mã nguồn mở của riêng bạn . Khóa học sẽ xây dựng  một loạt các thư viện nguồn mở nhỏ có độ khó tăng dần và khóa học sẽ chỉ cho bạn một số lượng lớn các tính năng nâng cao của Angular một cách rất thú vị và thiết thực.

Bạn sẽ học được gì từ khóa học Angular 8 MasterClass nâng cao

Sau khi học xong khóa học này bạn sẽ có kiến thức về

 • Mã trong kho Github với các tệp ZIP có thể tải xuống trên mỗi phần.
 • Tìm hiểu các tính năng tiên tiến nhất của Angular.
 • tìm hiểu cách xây dựng thư viện Angular nguồn mở.
 • Thiết kế API thành phần.
 • Thành phần thực hành tốt nhất.
 • Mẫu và cửa hàng mẫu, nội dung ng, thùng chứa ng, cách ly kiểu và tùy chỉnh.
 • AOT, các sự kiện toàn cầu, gỡ lỗi với CLI, @ViewChildren, @ContentChildren.
 • Light DOM vs Shadow DOM, @hostBinding, @hostListener, các thành phần động.
 • Chỉ thị, xử lý các sự kiện bàn phím, thử nghiệm, hình động và nhiều hơn nữa.

Khóa học này dành cho ai

 • Các nhà phát triển phần mềm đang tìm cách lặn sâu hơn vào Angular
 • Các nhà phát triển phần mềm muốn tìm hiểu cách xuất bản thư viện Angular mã nguồn mở

Download khóa học Khóa học Angular 8 MasterClass nâng cao

Gốc: https://www.udemy.com/course/angular-advanced-masterclass/

GOOGLE DRIVE

#quantriexcel #kynangmoi

No comments:

Post a Comment