Share Free khóa Spring Framework 5 Beginner to Guru 2020 Link Google Driver - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Wednesday, October 14, 2020

Share Free khóa Spring Framework 5 Beginner to Guru 2020 Link Google Driver

Share Free khóa Spring Framework 5 Beginner to Guru 2020 Link Google Driver

Spring Framework là một bộ khung ứng dụng và bộ chứa đảo ngược điều khiển cho nền tảng Java. Chức năng tính của bộ khung này có thể áp dụng cho bất kỳ ứng dụng Java nào, tuy vậy, nhiều bản mở rộng dành cho việc xây dựng ứng dụng nền web cũng được phát triển trên nền tảng Java EE.

Có nhu cầu rất lớn cho các nhà phát triển Spring Framework. Tải xuống của Spring Boot tăng 425% mỗi năm, trong khi Gartner Research  gọi Java EE là ” Lỗi thời “.

Spring Framework 5 được tích hợp nhiều tính năng mới thú vị và sáng tạo làm cho nó trở thành một lựa chọn tự nhiên để phát triển ứng dụng doanh nghiệp.

Khóa học này sẽ giúp bạn làm chủ nó một cách dễ dàng.

Điều kiện tham gia khóa học

 • Cần có kiến ​​thức Java cơ bản.
 • Kiến thức HTML rất hữu ích.
 • Kiến thức về SQL và cơ sở dữ liệu rất hữu ích.

nd Spring Framework 5 Beginner to Guru 2020

Mô tả về khóa Spring Framework 5 Beginner to Guru 2020

Download khóa học Spring Framework 5 Beginner to Guru 2020

DOWNLOAD

Tìm hiểu Spring với khóa học hiện đại và toàn diện nhất có sẵn cho Spring Framework 5 và Spring Boot 2 . Bạn sẽ thấy cách xây dựng nhiều ứng dụng trong thế giới thực bằng Spring Framework 5.

Đây là khóa học Spring Framework lớn duy nhất trên Udemy được phát triển hoàn chỉnh trên phiên bản 5 của Spring Framework .

Kiến thức trong khóa học

 • Spring Framework 5
 • Spring Boot 2
 • Spring Data JPA
 • Spring MVC
 • Spring MockMVC
 • Spring WebFlux
 • Spring Web Client
 • Spring Data MongoDB
 • Spring RestDocs
 • Hibernate
 • Project Lombok
 • MapStruct
 • Maven
 • Gradle
 • JUnit 4 and JUnit 5
 • Mockito

Tất cả các ví dụ mã nguồn được sử dụng trong khóa học này đã được phát triển bằng phiên bản mới nhất của Spring Framework – Spring Framework 5 và Spring Boot 2.

Trong khóa học, bạn cũng sẽ tìm hiểu cách sử dụng Spring MVC để tạo API RESTful.

Chúng ta sẽ bắt đầu phát triển web với Spring Framework. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách khởi động dự án Spring Boot bằng cách sử dụng Spring Initializr. Sau đó chúng tôi sẽ từng bước xây dựng một ứng dụng web Sách / Tác giả đơn giản.

Spring JPA và Hibernate

Spring MVC và Hibernate từ lâu đã là nền tảng của Spring Framework. Bạn sẽ học cách sử dụng Spring MVC, Spring Data JPA và Hibernate để xây dựng một ứng dụng web trong thế giới thực. Bạn sẽ tìm hiểu về cấu hình Hibernate và về ánh xạ của các thực thể JPA.

Công cụ mẫu Thymeleaf rất phổ biến với cộng đồng Spring. Bạn sẽ thấy Spring Boot dễ dàng sử dụng Thymeleaf với Spring MVC như thế nào.

Mặc dù Bootstrap CSS không phải là trọng tâm của khóa học, chúng tôi sẽ tận dụng CSS Bootstrap để làm cho các trang web của chúng tôi trông tuyệt vời!

Xây dựng tích hợp liên tục

Vì chúng tôi đang sử dụng GitHub và có phạm vi kiểm tra tuyệt vời, tôi cũng cho bạn thấy việc thiết lập các bản dựng Tích hợp liên tục với CircleCI dễ dàng như thế nào.

Xây dựng tích hợp liên tục là một thực tiễn tốt nhất khác được sử dụng bởi các nhà phát triển doanh nghiệp.

Sử dụng CircleCI giúp CI của bạn xây dựng nhanh chóng!

Mã nguồn GitHub

Bạn sẽ có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các ví dụ mã nguồn được sử dụng trong khóa học.

Khóa học này dành cho ai?

 • Khóa học này lý tưởng cho các nhà phát triển Java muốn sử dụng Spring Framework để phát triển ứng dụng doanh nghiệp

Download khóa học Spring Framework 5 Beginner to Guru 2020

DOWNLOAD

#quantriexcel #kynangmoi

No comments:

Post a Comment