Chia sẻ miễn phí khóa học Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản Gooogle Driver Link 2020 - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Sunday, October 4, 2020

Chia sẻ miễn phí khóa học Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản Gooogle Driver Link 2020

Chia sẻ miễn phí khóa học Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản Gooogle Driver Link 2020

Bạn sẽ học được gì?

  • Hiểu và vận dụng các kỹ năng lập trình trong C#
  • Hiểu được cách phát triển game cơ bản trong Unity
  • Ứng dụng được C# để làm game trong Unity
#quantriexcel #kynangmoi

No comments:

Post a Comment