Vue JS Essentials with Vuex and Vue Router 2020 - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Tuesday, September 22, 2020

Vue JS Essentials with Vuex and Vue Router 2020

Vue JS Essentials with Vuex and Vue Router 2020

Download khóa học Vue JS Essentials with Vuex and Vue Router 2020

Gốc: https://www.udemy.com/course/vue-js-course/
Vue là một khung Javascript mặt trước cực kỳ phổ biến được tạo ra để phát triển các ứng dụng web năng động và tương tác. Vue đã trở nên rất nổi tiếng trong vài năm qua, và sẵn sàng vượt qua cả React và Angular với tư cách là vua của tất cả các khung web.
Và nếu bạn muốn học và nắm chắc kiến thức về Vue thì khóa học Vue JS Essentials with Vuex and Vue Router 2020 rất thích hợp cho bạn.

Mô tả khóa Vue JS Essentials with Vuex and Vue Router 2020
Khóa học này được  thiết kế riêng để hoàn thành trong khoảng thời gian nhỏ nhất có thể. Không có thời gian dành cho các chủ đề không cần thiết hoặc không quan trọng, chỉ có thông tin phù hợp nhất được trình bày.
Trong khóa học này, bạn sẽ hiểu sâu về cách Vuex hoạt động và cách nó hoạt động tốt với Vue bằng cách lấy nhiều dữ liệu thực hành, lưu trữ dữ liệu và sau đó lấy ra để sử dụng bên trong ứng dụng Vue. Bộ định tuyến Vue được sử dụng để điều hướng người dùng xung quanh đến các trang khác nhau trong một ứng dụng trang. Bộ định tuyến Vue cực kỳ đơn giản để bắt đầu – bạn sẽ làm chủ hoạt động bên trong của nó  sau khi tôi chỉ cho bạn một ví dụ đơn giản.

Bạn sẽ học được gì

 • Hiểu cách tạo các ứng dụng Vue thú vị
 • Sử dụng Vuex để quản lý và cập nhật dữ liệu được lưu trữ trong trạng thái ứng dụng
 • Điều hướng người dùng giữa các trang bằng Bộ định tuyến Vue
 • Xác thực người dùng với luồng OAuth2 nâng cao
 • Xây dựng hình ảnh kéo và thả đẹp
 • Phong cách nội dung thông minh bằng cách sử dụng CSS Grids

Yêu cầu

 • Kiến thức cơ bản về Javascript

Nội dung trong khóa học

 • Producing dynamic, responsive applications using Vue
 • Upload images to a remote server using drag and drop image upload
 • Log users into your app using OAuth2 Authentication
 • Use a cutting edge project boilerplate with Vue CLI
 • Reduce the amount of code you write using Template Directives
 • Communicate between components using Props and Events
 • Update Vue components using reactive data properties
 • Progamatically navigate users around your application using Vue Router
 • Model application data using the powerful Vuex framework
 • Persist information stored in your app using Local Storage
 • Develop a master-level understanding of the differences between imperative and declarative programming
 • Learn how Vue gives developers multiple tools to accomplish task, and know which the best is for you

Khóa học này dành cho ai:

 • Các kỹ sư đang tìm cách khai thác sức mạnh của Vue.
 • Người mới bắt đầu học về phát triển web.

Download khóa học Vue JS Essentials with Vuex and Vue Router 2020

Gốc: https://www.udemy.com/course/vue-js-course/
#quantriexcel #kynangmoi

No comments:

Post a Comment