Share free khóa Học Java – Kinh nghiệm Design Patterns trong Java - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Tuesday, September 1, 2020

Share free khóa Học Java – Kinh nghiệm Design Patterns trong Java

Share free khóa Học Java – Kinh nghiệm Design Patterns trong Java
[Free Course]Experience Design Patterns In Java – Learn Java 2020 ~ Google Driver Link 2020
Udemy Source: 

Mô tả về khóa học

Khóa học này là khóa học giúp bạn học cách viết phần mềm tốt hơn bằng cách hiểu các vấn đề phổ biến và áp dụng các mẫu thiết kế để có giải pháp tốt hơn. Bạn sẽ có thể thực tế hiểu  cách thức hoạt động của mẫu với các bài học Java được bao gồm.

Yêu cầu

 • Kiến thức về lập trình hướng đối tượng.
 • Hiểu biết cơ bản về UML.
 • Kinh nghiệm về Java cho các buổi thực hành.
 • Một tâm hồn cởi mở.

Bạn sẽ học được gì từ khóa học Java – Kinh nghiệm Design Patterns trong Java

Trải nghiệm các mẫu thiết kế trong Java – Tìm hiểu trang web khóa học Java
Viết chương trình tốt hơn.
 • Xác định vấn đề thiết kế.
 • Học từ vựng thông thường theo tiêu chuẩn ngành.
Kết thúc khóa học này, bạn sẽ có thể
 • Xác định các vấn đề phổ biến trong mã của bạn
 • Áp dụng đúng mẫu thiết kế
 • Nói chuyện với các đồng nghiệp bằng cách sử dụng từ vựng thông thường (và là một anh hùng)
 • Thực hiện một giải pháp hướng đối tượng tốt hơn, dễ bảo trì và dễ đọc hơn rất nhiều

Khóa học này dành cho ai:

 • Kỹ sư phần mềm.
 • Nhà thiết kế.
 • Kiến trúc sư.

Download Khóa Học Java – Kinh nghiệm Design Patterns trong Java

#quantriexcel #kynangmoi

No comments:

Post a Comment