Share Free Khóa học Học Adobe Photoshop CS6 Cho Người Mới Bắt Đầu ~ 1.8 GB Google Driver - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Thursday, September 3, 2020

Share Free Khóa học Học Adobe Photoshop CS6 Cho Người Mới Bắt Đầu ~ 1.8 GB Google Driver

Share Free Khóa học Học Adobe Photoshop CS6 Cho Người Mới Bắt Đầu ~ 1.8 GB Google Driver

DOWNLOAD


Bạn sẽ học được gì
  • Bộc lộ khả năng sáng tạo bằng photoshop.
  • Tạo ra nhiều dự án thiết kế ấn tượng.
  • Phục hồi những ảnh cũ để lưu giữ kỷ niệm một cách tốt nhất.
  • Thành thạo dùng hiệu ứng Strokes, Drop Shadows , Bevel và Emboss...
  • Có thể tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật riêng cho mình.
  • Khắc phục những điểm chưa hài lòng trong quá trình chụp ảnh.
#quantriexcel #kynangmoi

No comments:

Post a Comment