SHARE Free Khóa Học: Lập Trình Wordpress Theme Cho Doanh Nghiệp Cùng Bootstrap - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Sunday, August 16, 2020

SHARE Free Khóa Học: Lập Trình Wordpress Theme Cho Doanh Nghiệp Cùng Bootstrap

SHARE Free Khóa Học: Lập Trình Wordpress Theme Cho Doanh Nghiệp Cùng Bootstrap

SHARE Khóa Học: Lập Trình Wordpress Theme Cho Doanh Nghiệp Cùng Bootstrap
DOWNLOAD KHÓA HỌC TẠI ĐÂY


Giới thiệu khóa học

Khoá học Lập trình Wordpress Theme cho doanh nghiệp cùng Bootstrap sẽ mang đến cho bạn các thông tin cần thiết để bạn tự sáng tạo một theme WordPress với chức năng Portfolio để trưng bày gian hàng, sản phẩm hay đơn giản là các hình ảnh của doanh nghiệp hay cá nhân.
Bạn sẽ được hướng dẫn cách sử dụng framework như Bootstrap kết hợp với Underscores base theme để sáng tạo ra những theme WordPress cho riêng công việc cuả bạn nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, mobile responsive, hiển thị tốt trên mọi kích cỡ màn hình.
Bạn sẽ tự tạo cho mình một chiếc theme phù hợp cho công việc, mang cá tính, phong cách riêng của mình mà không phải sử dụng những chiếc theme đại trà có nhiều thứ rườm rà cho người mới sử dụng, không cần thiết cho bạn, hay doanh nghiệp cuả bạn, bạn hiểu nó và hoàn toàn quản lý nó dễ dàng, tiết kiệm thời gian và những rắc rối cuả sự phụ thuộc.
Bạn sẽ có một nền tảng cơ bản để bạn tiếp tục học hỏi sáng tạo để bạn đi xa hơn trong công việc thiết kế web nói chung và WordPress theme.   
Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu khóa học

 Bài 1: Giới thiệu khóa học

 Bài 2: Giới thiệu trang chủ slider và trang chủ video trong theme

 Bài 3: Download Underscore base theme

 Bài 4: Download WP Test

 Bài 5: Tìm hiểu Underscore base theme

 Phần 2: Tích hợp Bootstrap

 Bài 6: Tích hợp Bootstrap CSS,JS,Fonts vào Wordpress theme

 Bài 7: Tích hợp JS Respond cho trình duyệt cũ

 Bài 8: Tích hợp Font Awesome cho Wordpress theme 1

 Bài 9: Tích hợp Font Awesome cho Wordpress theme 2

 Bài 10: Tạo Menu và chức năng Dropdown

 Bài 11: Tích hợp Bootstrap Grid system cho Wordpress

 Bài 12: Tích hợp Grid System cho các trang

 Bài 13: Word Wrapping cho CSS

 Bài 14: Tùy chỉnh Wordpress Sidebar

 Bài 15: Tạo Bootstrap Search form cho Wordpress

 Bài 16: Làm đẹp Post Navigation với Bootstrap CSS classes

 Bài 17: Tạo Footer cho theme

 Bài 18: Làm đẹp Wordpress Footer

 Bài 19: Font Awesome icon cho Wordpress Post Meta

 Bài 20: Viết CSS cho trang Blog

 Bài 21: Chuyển đổi Readmore link thành Bootstrap button

 Bài 22: Tạo khu vực Widget và trang Left Sidebar

 Bài 23: Tích hợp Media Queries vào Wordpress theme

 Bài 24: Chuyển đổi Categories và Comment vào khu vực Post Metau trong theme

 Bài 25: Viết CSS cho Comment với Bootstrap

 Bài 26: Tạo hộp thông tin cá nhân tác giả bên dưới bài Post

 Bài 27: Tạo Build-in Contact Form cho theme

 Bài 28: Tạo search Hightlight cho trang kết quả tìm kiếm

 Bài 29: Viết thông tin chi tiết cho theme trong Style.css

 Bài 30: Tạo trang Homepage và hoàn thành Base theme cuả khoá học

 Phần 3: Tích hợp Portfolio cho theme

 Bài 31: Giới thiệu Portfolio Posts Type

 Bài 32: Tích hợp Portfolio Custom Post Type

 Bài 33: Tạo trang hiển thị Portfolio

 Bài 34: Tuỳ chỉnh Portfolio Templates

 Bài 35: Tuỳ chỉnh trang Single Portfolio

 Bài 36: Tích hợp isotope cho Portfolio

 Bài 37: Tạo Filter cho trang Portfolio

 Bài 38: Bonus - Tích hợp Google Font cho wordpress theme

 Bài 39: Tạo trang homepage video

 Bài 40: Hoàn thành homepage video

 Bài 41: Tạo trang homepage slider


DOWNLOAD KHÓA HỌC TẠI ĐÂY


#quantriexcel #kynangmoi

No comments:

Post a Comment