Học AWS – AWS Certified SysOps Administrator – Associate 2020 ~ Google Driver 2020 Free - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Wednesday, August 26, 2020

Học AWS – AWS Certified SysOps Administrator – Associate 2020 ~ Google Driver 2020 Free

Học AWS – AWS Certified SysOps Administrator – Associate 2020 ~ Google Driver 2020 Free

AWS Certified SysOps Administrator - Associate

DOWNLOAD PART 1

Udemy: https://www.udemy.com/course/aws-certified-developer-associate/

Gới thiệu về khóa học

Chứng chỉ dịch vụ web của Amazon (AWS) đang nhanh chóng trở thành chứng chỉ bắt buộc cho bất kỳ chuyên gia CNTT nào làm việc với AWS. Bạn muốn vượt qua bài kiểm tra quản trị viên SysOps được chứng nhận AWS? Bạn muốn trở thành Amazon Web Services Certified? Khóa học này là dành cho bạn.
Trong khóa học này, bạn sẽ bắt đầu với CloudWatch, giải pháp giám sát chính được cung cấp bởi AWS. Bạn sẽ được khám phá các số liệu khác nhau của CloudWatch và cách phân tích các số liệu này. Sau đó bạn sẽ chuyển sang Tính sẵn sàng cao và làm thế nào chúng ta có thể xây dựng các kiến ​​trúc có khả năng phục hồi cao và chịu lỗi trong đám mây.
Sau đó bạn sẽ được khám phá việc triển khai và cung cấp, quản lý dữ liệu, OpsWorks, Bảo mật trên AWS và Mạng. Chứng nhận AWS Sysops là một trong những chứng chỉ CNTT quan trọng cần có ngày hôm nay. Chứng nhận AWS SysOps sẽ mở ra cơ hội cho tất cả các loại cơ hội việc làm mới. Đừng dựa vào các Chứng nhận AWS SysOps, hãy tìm hiểu các kỹ năng cốt lõi cần thiết để vượt qua kỳ thi.

Bạn sẽ học được gì từ khóa AWS Certified SysOps Administrator – Associate

Sau khi học xong khóa học này bạn sẽ có kiến thức đầy đủ để:
  • Vượt qua Quản trị viên SysOps được chứng nhận AWS 2020 – Bài kiểm tra liên kết
  • Trở thành Quản trị viên AWS SysOps được chứng nhận
  • Trở nên thân thiết với nền tảng AWS
Yêu cầu Bạn sẽ cần thiết lập Tài khoản AWS (bạn có thể sử dụng cấp miễn phí cho khóa học này) Tên miền riêng của bạn (tùy chọn, nhưng được khuyến nghị)

Khóa học này dành cho ai:

  • Người mới bắt đầu tuyệt đối AWS. Không cần kinh nghiệm AWS trước.
  • Quản trị viên hệ thống hiện có.
  • Các lập trình viên quan tâm đến việc triển khai các ứng dụng trên AWS.

Download khóa Học AWS – AWS Certified SysOps Administrator – Associate 2020

DOWNLOAD PART 1

#quantriexcel #kynangmoi

No comments:

Post a Comment