Chia sẻ miễn phí Khóa Học: TypeScript - ES6 (Javascript) qua dự án Shopping Cart - Nền tảng Node.js và AngularJs 2 ~ Google Driver Link 2020 - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Tuesday, August 25, 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa Học: TypeScript - ES6 (Javascript) qua dự án Shopping Cart - Nền tảng Node.js và AngularJs 2 ~ Google Driver Link 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa Học: TypeScript - ES6 (Javascript) qua dự án Shopping Cart - Nền tảng Node.js và AngularJs 2 ~ Google Driver Link 2020

Khóa Học: TypeScript - ES6 (Javascript) qua dự án Shopping Cart - Nền tảng Node.js và AngularJs 2
DOWNLOAD KHÓA HỌC DƯỚI ĐÂY

Source+ facebook thảo luận Typescript

Chương 1: Thiết lập môi trường và Cài đặt - Tổng quan

Chương 2: ECMAScript

Chương 3: Ngôn ngữ TypeScript

Chương 4: Xây dựng ứng dụng Shopping Cart

Chương 5: Project thực hành

Giới thiệu về khóa học

JavaScript giờ trở thành ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thế giới. Trước đây JavaScript không được thiết kế để viết ứng dụng doanh nghiệp lớn. Nếu ứng dụng chỉ vỏn vẹn vài chục dòng code, JavaScript không gây khó khăn gì. Nhưng khi số dòng code lên đến hàng ngàn, rắc rối bắt đầu nảy sinh. Kiểm tra lỗi trở nên khó khăn, sửa chữa code cũng không phải dễ.

Trong những năm qua, cộng đồng lập trình viên đã đưa ra khá nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện JavaScript với hi vọng biến nó thành một ngôn ngữ lập trình thực thụ. Nổi bật nhất là TypeScript, một ngôn ngữ mới được Microsoft phát triển trong nhiều năm nhằm khắc phục các khuyết điểm lớn của JavaScript. Sau nhiều năm xông pha chiến trường, TypeScript đã thực hiện thành công sứ mệnh cứu rỗi JavaScript. Ngay cả ông lớn Google cũng tuyên bố dùng TypeScript để phát triển AngularJS 2.0 và bây giờ cả Node.js. Vì TypeScript có phong cách na ná những ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng truyền thống như C# hay Java, lập trình viên của những ngôn ngữ này có thể chuyển qua dùng TypeScript rất nhanh chóng và dễ dàng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, JavaScript sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một assembly của web. Ngày càng có nhiều ngôn ngữ được biên dịch sang JavaScript, và nổi bật nhất chính là TypeScript. NẾU BẠN LÀ TÍN ĐỒ CỦA NHỮNG CÔNG NGHỆ MỚI, CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG WEBSITE THEO HỆ THỐNG THỰC, CHẠY NHANH HƠN BẤT KÌ NGÔN NGỮ NÀO, BẠN HÃY CHỌN TYPESCRIPT NGAY TỪ BÂY GIỜ!

Đề cương khóa học

CHƯƠNG 1:
Source+ facebook thảo luận Typescript
Chương 1: Thiết lập môi trường và Cài đặt - Tổng quan
Bài 1: Giới thiệu khoá học  8 phút
 Bài 2: Sử dụng mã nguồn và tài nguyên trong khóa học
 Bài 3 : Cài đặt và sử dụng Editor SublimeText - Phần 1
 Bài 4: Cài đặt và sử dụng Editor SublimeText - Phần 2 (Plugins)
 Bài 5: Thủ thuật SublimeText - Phần 1 ( Setting Toogle SideBar)
 Bài 6: Thủ thuật SublimeText - Phần 2 ( Goto)
 Bài 7: Thủ thuật SublimeText (Show Hidden Files)
 Bài 8: Thủ thuật SublimeText (Multi pointer)
 Bài 9: Thủ thuật SublimeText (Snippet)
 Bài 10: Hệ thống kiến thức
Chương 2: ECMAScript
 Bài 11: ES6 Những điều cần biết
 Bài 12: Variable - Template String - Spread - Destructing (let vs var 01)
 Bài 13: Variable - Template String - Spread - Destructing (let vs var 02)
 Bài 14: Variable - Template String - Spread - Destructing (const)
 Bài 15: Variable - Template String - Spread - Destructing (Template String)
 Bài 16: Variable - Template String - Spread - Destructing (For)
 Bài 17: Variable - Template String - Spread - Destructing (Spread)
 Bài 18: Variable - Template String - Spread - Destructing (Destructuring)
 Bài 19: Hàm - Tham số mặc định (Default params)
 Bài 20: Hàm - Tham số còn lại ( Rest params )
 Bài 21: Arrow Functions 01
 Bài 22: Arrow Functions 02
 Bài 23: Con trỏ this
 Bài 24: Enhanced
 Bài 25: Hướng đối tượng: Class
 Bài 26: Hướng đối tượng: Kế thừa (Inheritance)
 Bài 27: Ôn tập Chương
Chương 3: Ngôn ngữ TypeScript
 Bài 28: Xin chào TypeScript
 Bài 29: Chương trình TypeScript đầu tiên - Cấu trúc chương trình
 Bài 30: Chương trình TypeScript đầu tiên - Cài đặt TypeScript
 Bài 31: Chương trình TypeScript đầu tiên - Biên dịch
 Bài 32: Chương trình TypeScript đầu tiên - Cấu hình (tsconfig)
 Bài 33: Biến - Kiểu dữ liệu - Kiểu dữ liệu cơ bản
 Bài 34: Biến - Kiểu dữ liệu - Mảng (Array)
 Bài 35: Biến - Kiểu dữ liệu - Tuple
 Bài 36: Biến - Kiểu dữ liệu - Enum
 Bài 37: Biến - Kiểu dữ liệu - Any
 Bài 38: Biến - Kiểu dữ liệu - Void
 Bài 39: Biến - Kiểu dữ liệu - Type assertions
 Bài 40: Biến - Kiểu dữ liệu - Interface object
 Bài 41: Biến - Kiểu dữ liệu - Interface array
 Bài 42: Hàm - Return
 Bài 43: Hàm - Tham số 1
 Bài 44: Hàm - Tham số 2
 Bài 45: Hàm - Rest params
 Bài 46: Hàm - Function types
 Bài 47: Hàm - Arrow Functions
 Bài 48: Hàm - Overload
 Bài 49: Hướng đối tượng - Class 01
 Bài 50: Hướng đối tượng - Class 02
 Bài 51: Hướng đối tượng - Static
 Bài 52: Hướng đối tượng - Kế thừa
 Bài 53: Hướng đối tượng - Access modifiers
 Bài 54: Hướng đối tượng - Accessors
 Bài 55: Hướng đối tượng - Abstract
 Bài 56: Hướng đối tượng - Interface
 Bài 57: Generic - Basic
 Bài 58: Generic - Method
 Bài 59: Generic - Class
 Bài 60: Module & Namespace - Cơ bản
 Bài 61: Module & Namespace - Namespace
 Bài 62: Module & Namespace - Module (phần 1)
 Bài 63: Module & Namespace - Module (phần 2)
 Bài 64: Module & Namespace - Import Export
 Bài 65: Module & Namespace - Ôn tập chương
Chương 4: Xây dựng ứng dụng Shopping Cart
 Bài 66: Yêu cầu Ứng dụng Shopping Cart
 Bài 67: Xây dựng bố cục giao diện cho ứng dụng
 Bài 68: Xây dựng cấu trúc thư mục và tạo giao diện với Bootstrap - Kiến trúc Project
 Bài 69: Xây dựng cấu trúc thư mục và tạo giao diện với Bootstrap - Bootstrap
 Bài 70: Demo ứng dụng Shopping Cart
 Bài 71: Xây dựng Class và Interface cần thiết - Product
 Bài 72: Xây dựng Class và Interface cần thiết - ProductRepository
 Bài 73: Xây dựng Class và Interface cần thiết - CartItem
 Bài 74: Xây dựng Class và Interface cần thiết - Cart
 Bài 75: Xây dựng chức năng hiển thị sản phẩm - getItems
 Bài 76: Xây dựng chức năng hiển thị sản phẩm - getItemByID
 Bài 77: Xây dựng chức năng hiển thị sản phẩm - showItemsInHTML
 Bài 78: Xây dựng chức năng hiển thị sản phẩm - jQuery
 Bài 79: Xây dựng chức năng hiển thị sản phẩm - showBuyItem
 Bài 80: Xây dựng chức năng hiển thị sản phẩm - Helpers  13 phút
 Bài 81: Xây dựng chức năng Add sản phẩm vào giỏ hàng - Empty Cart
 Bài 82: Xây dựng chức năng Add sản phẩm vào giỏ hàng - ID - Quantity
 Bài 83: Xây dựng chức năng Add sản phẩm vào giỏ hàng -Validate Quantity
 Bài 84: Xây dựng chức năng Add sản phẩm vào giỏ hàng - addProduct
 Bài 85: Xây dựng chức năng Add sản phẩm vào giỏ hàng - getCartItemPosition
 Bài 86: Xây dựng chức năng Add sản phẩm vào giỏ hàng - showCartBodyInHTML
 Bài 87: Xây dựng chức năng Add sản phẩm vào giỏ hàng - showCartItemInHTML
 Bài 88: Xây dựng chức năng Add sản phẩm vào giỏ hàng - showCartFooterInHTML - phần 1
 Bài 89: Xây dựng chức năng Add sản phẩm vào giỏ hàng - showCartFooterInHTML - phần 2
 Bài 90: Xây dựng chức năng Update số lượng sản phẩm -shop - updateProduct
 Bài 91: Xây dựng chức năng Update số lượng sản phẩm cart - updateProduct
 Bài 92: Xây dựng chức năng Delete sản phẩm
 Bài 93: Kỹ thuật tối ưu mã nguồn
 Bài 94: Publish Project Shopping Cart
Chương 5: Project thực hành
 Bài 95: Exercise: Xây dựng ứng dụng ToDoList
 Bài 96: Exercise: Xây dựng game Batte Ship
 Bài 97: Tổng kết khóa học


DOWNLOAD KHÓA HỌC DƯỚI ĐÂY

Source+ facebook thảo luận Typescript

Chương 1: Thiết lập môi trường và Cài đặt - Tổng quan

Chương 2: ECMAScript

Chương 3: Ngôn ngữ TypeScript

Chương 4: Xây dựng ứng dụng Shopping Cart

Chương 5: Project thực hành
#quantriexcel #kynangmoi

No comments:

Post a Comment