Chia sẻ miễn phí Khóa học OSCP Đích Đến Của Hacker Mũ Trắng ~ 1.7 GB - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Wednesday, August 26, 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa học OSCP Đích Đến Của Hacker Mũ Trắng ~ 1.7 GB

Chia sẻ miễn phí Khóa học OSCP Đích Đến Của Hacker Mũ Trắng ~ 1.7 GB

DOWNLOAD PHẦN 1
DOWNLOAD PHẦN 2
Mô tả tổng quát
Người học sẽ nắm được cách dò tìm phát hiện lỗ hổng của hệ thống mạng, biết cách tấn công và phòng thủ, xây dựng được hệ thống tường lửa (Firewall), hệ thống phát hiện và xâm nhập trái phép. Thời lượng của video phần lớn là thực hành trên phòng LAB chuyên về PENTEST. Các lỗ hổng sẽ được cập nhật để người học có kiến thức mới về lỗi trong hệ thống. Khi chọn khóa học này người học sẽ được hỗ trợ thực hành trên phòng LAB của công ty Modern Lotus. Phòng lab mô phỏng lại hệ thống của một doanh nghiệp
#quantriexcel #kynangmoi

No comments:

Post a Comment