Chia sẻ miễn phí Khóa Học Lập trình Webservice Cho Di Động Chuyên Sâu ~ 5GB Google Driver Link 2020 - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Saturday, August 1, 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa Học Lập trình Webservice Cho Di Động Chuyên Sâu ~ 5GB Google Driver Link 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa Học Lập trình Webservice Cho Di Động Chuyên Sâu ~ 5GB Google Driver Link 2020

DOWNLOAD PHẦN 1
DOWNLOAD PHẦN 2
Bạn sẽ học được gì
  • Đủ khả năng để lập trình về .net Webservice (SOAP, RESTful).
  • Kiến thức về Microsoft SQL Server.
  • Đủ khả năng để cài đặt cấu hình IIS Webserver.
  • Am hiểu tường tận các kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Di động Android với Webservice.
#quantriexcel #kynangmoi

No comments:

Post a Comment