Chia sẻ miễn phí Khóa học Làm chủ Python trong 4 tuần ~ 3.5GB Google Driver Link 2020 - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Friday, August 14, 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa học Làm chủ Python trong 4 tuần ~ 3.5GB Google Driver Link 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa học Làm chủ Python trong 4 tuần ~ 3.5GB Google Driver Link 2020

DOWNLOAD
Bạn sẽ học được gì
  • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Python.
  • Cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, C#, lập trình java, lập trình Android, Web...
  • Làm chủ được Python sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới.
  • Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình Python.
#quantriexcel #kynangmoi

No comments:

Post a Comment