Chia sẻ miễn phí Khóa học ASP.NET và Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động ~ 3.6GB Google Driver 2020 - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Monday, August 17, 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa học ASP.NET và Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động ~ 3.6GB Google Driver 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa học ASP.NET và Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động ~ 3.6GB Google Driver 2020

DOWNLOAD
Bạn sẽ học được gì
Cung cấp cho bạn kiến thức nền tảng về ASP.NET WebForm.
Làm tiền đề cho bạn nếu muốn lập nghiệp và phát triển cơ hội bằng nền tảng .NET.
Tự tin xây dựng các ứng dụng website vừa, nhỏ và hệ thống ứng dụng WebPortal trong tương lai.
Tự tin ứng tuyển vào các Công ty đang làm về ASP.NET.
#quantriexcel #kynangmoi

No comments:

Post a Comment