Share free khóa học: Lập trình C# Nâng cao trong 5 tuần - Giảng viên Trần Duy Thanh - Google Driver Link 2020 - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Thursday, July 23, 2020

Share free khóa học: Lập trình C# Nâng cao trong 5 tuần - Giảng viên Trần Duy Thanh - Google Driver Link 2020

Share free khóa học: Lập trình C# Nâng cao trong 5 tuần - Giảng viên Trần Duy Thanh - Google Driver Link 2020


Mô tả khoá học

Tổng quát

- Tìm hiểu chuyên sâu về ngôn ngữ lập trình C# (MDI, control nâng cao, tương tác cơ sở dữ liệu, in ấn, đóng gói...)
- Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#
- Sử dụng thuần thục các control nâng cao khi thiết kế giao diện
- Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ
- Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Microsoft Access
- Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Microsoft SQL Server
- Triển khai được mô hình đa tầng
- Sử dụng được một số Third Party Component nổi tiếng
- Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng

Lợi ích từ khóa học

  • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#
  • Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#
  • Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#
  • Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin
  • Là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu công nghệ mới LINQ
Khóa học Lập trình C# Nâng cao trong 5 tuần - Giảng viên Trần Duy Thanh được tiếp nối từ khóa học Lập trình C# trong 5 tuần – Cơ bản, nên nên nếu các bạn muốn tìm hiểu thì có thể download khóa học cơ bản về xem trước rồi hãy học khóa nâng cao này nhé.

                                                    Download khóa học

Link dự phòng:                            Google Drive
#quantriexcel #kynangmoi

No comments:

Post a Comment