Phần mềm dự toán miễn phí chạy file Excel đơn giản mà hiệu quả - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Saturday, July 25, 2020

Phần mềm dự toán miễn phí chạy file Excel đơn giản mà hiệu quả

Phần mềm dự toán miễn phí chạy file Excel đơn giản mà hiệu quả.

  1. Không giới hạn số lượng công tác
  2. Phù hợp với các quy định hiện hành 
STTSố hiệuNgàyGhi chú
I. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng
11776/BXD-VP16/08/2007Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo QĐ số 24/2005/QĐ-BXD. Xem Bảng so sánh sự thay đổi 1776/BXD-VP và 24/2005/QĐ-BXD
21091/QĐ-BXD26/12/2011Bổ sung công tác xây gạch bằng vật liệu không nung
31172/QĐ-BXD26/12/2012Sử dụng định mức dự toán xây dựng công trình kèm theo theo QĐ số 1172/QĐ-BXD chi phí nhân công công tác bả matit giảm 70% so với sử dụng định mức công bố theo công văn số 1776/BXD-VP
4588/QĐ-BXD29/05/2014Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, đường giao thông,… Bổ sung mới chương XII – Công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô (Mã hiệu AM.11000 đến AM.33000)
5235/QĐ-BXD04/04/2017Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi; Công tác làm đường; Công tác hoàn thiện áp dụng các loại sơn đang sử dụng rộng rãi trên thị trường
61264/QĐ-BXD18/12/2017Sửa đổi và bổ sung công tác sử dụng vật liệu không nung
II. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Lắp đặt
11777/BXD-VP16/08/2007Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo QĐ số 33/2005/QĐ-BXD
21173/QĐ-BXD26/12/2012Sửa đổi toàn bộ chương I: Lắp đặt hệ thống điện trong công trình công bố kèm theo CV số 1777/BXD-VP
3587/QĐ-BXD29/05/2014Thay thế, sửa đổi bổ sung nhiều công tác thuộc chương II: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng
4236/QĐ-BXD04/04/2017Bổ sung công tác lắp đặt ống nhựa HDPE và phụ tùng bằng phương pháp hàng gia nhiệt (BB.5100).
III. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát
11354/QD-BXD28/12/2016Thay thế công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007, có hiệu lực từ ngày 01/02/2017
IV. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Sửa chữa
11778/BXD-VP16/08/2007Mã hiệu định mức 4 số bắt đầu bằng chữ X. Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo QĐ số 29/2000/QĐ-BXD
21129/QĐ-BXD07/12/2009Mã hiệu định mức 5 số bắt đầu bằng chữ S
#quantriexcel #kynangmoi

No comments:

Post a Comment