Chia sẻ miễn phí Khóa học Xây dựng website hoàn chỉnh với Laravel PHP Framework ~ 2.8 GB - Google Driver Link 2020 - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Sunday, July 26, 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa học Xây dựng website hoàn chỉnh với Laravel PHP Framework ~ 2.8 GB - Google Driver Link 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa học Xây dựng website hoàn chỉnh với Laravel PHP Framework ~ 2.8 GB - Google Driver Link 2020

DOWNLOAD
Bạn sẽ học được gì
  • Tạo ứng dụng web theo kiến trúc MVC: Ứng dụng tinh gọn, dễ dàng tuỳ biến và bảo trì
  • Thực hiện điều hướng trang web thông qua route của Laravel
  • Tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua hệ thống ORM có sẵn của Laravel
  • Tương tác với cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng lệnh SQL
  • Xây dựng website với toàn bộ các thao tác Thêm, Sửa, Xoá, Truy Vấn
  • Thiết lập và xây dựng kiến trúc cơ sở dữ liệu thông qua các file PHP.
  • Tạo layout chung cho ứng dụng website
  • Từ làm một website ứng dụng ToDoList từ đầu tới cuối với đầy đủ tính năng thao tác với cơ sở dữ liệu
#quantriexcel #kynangmoi

No comments:

Post a Comment