Chia sẻ miễn phí Khóa học Lập trình WinForm với C# 10 Ứng Dụng ~ 7.8 GB Google Driver Link 2020 - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Thursday, July 9, 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa học Lập trình WinForm với C# 10 Ứng Dụng ~ 7.8 GB Google Driver Link 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa học Lập trình WinForm với C# 10 Ứng Dụng ~ 7.8 GB Google Driver Link 2020

DOWNLOAD
Bạn sẽ học được gì
  • Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#
  • Xử lý chuỗi, mảng, collections
  • Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện
  • Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ
  • Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Micrsoft SQL Server
  • Triển khai được mô hình đa tầng
  • Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng
#quantriexcel #kynangmoi

No comments:

Post a Comment