Chia sẻ miễn phí Khóa học C# Căn Bản ~Full 8.3 GB Google Driver Link 2020 - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Friday, July 10, 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa học C# Căn Bản ~Full 8.3 GB Google Driver Link 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa học C# Căn Bản ~Full 8.3 GB Google Driver Link 2020

DOWNLOAD PHẦN 1
DOWNLOAD PHẦN 2
DOWNLOAD PHẦN 3
DOWNLOAD PHẦN 4
DOWNLOAD PHẦN 5

Lợi ích từ khoá học
  • Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#
  • Có khả năng phát triển phần mềm ứng dụng bằng C#
  • Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện
  • Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ
  • Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin
  • Là nền tảng để tiếp tục học tương tác cơ sở dữ liệu với ADO.NET, LINQ, WPF
#quantriexcel #kynangmoi

No comments:

Post a Comment