CHIA SẺ GIÁO TRÌNH VBA TIẾNG VIỆT BẢN FULL 287 TRANG 2020 - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Saturday, July 11, 2020

CHIA SẺ GIÁO TRÌNH VBA TIẾNG VIỆT BẢN FULL 287 TRANG 2020

CHIA SẺ GIÁO TRÌNH VBA TIẾNG VIỆT BẢN FULL 287 TRANG 2020
DOWNLOADDOWNLOAD
Cấu trúc của một dự án VBA
Khi nói đến các thành phần tạo nên một dự án VBA thì cấu trúc của nó, về tổng quát, như sau:
Mô-đun chuẩn (Module): là nơi chứa các mã lệnh khai báo, các chương trình con (hàm và
thủ tục). Việc tạo ra các mô-đun chuẩn thường căn cứ theo các khối chức năng mà người
thiết kế hệ thống đặt ra.
Mô-đun lớp (Class Module): là nơi chứa định nghĩa cho các lớp của dự án.
Userform: là giao diện dạng hộp thoại giúp cho việc giao tiếp giữa người sử dụng và
chương trình được thuận tiện. Thông thường người ta sử dụng Userform để nhập số liệu,
xuất kết quả của chương trình. Trong một số dự án, nếu việc nhập số liệu và biểu diễn kết
quả được thực hiện trực tiếp trên ứng dụng nền, thì có thể không cần sử dụng Userform.
Những thành phần này là bộ khung để người dùng xây dựng chương trình của mình lên trên đó,
ví dụ như viết mã lệnh hay thiết kế giao diện cho chương trình. Mô-đun lớp và UserForm là hai
thành phần có thể xuất hiện hoặc không thùy thuộc vào từng dự án và tất cả những thành phần
sử dụng trong dự án đều được hiển thị trên giao diện của VBA IDE
DOWNLOAD
#quantriexcel #kynangmoi

No comments:

Post a Comment