Bài giảng miễn phí

Video 1 -9: Xem ngay
Video 10 -18: Xem ngay
Video 19 -27: Xem ngay
Lợi ích từ khóa học
26 bài học súc tích, hấp dẫn, đúc kết từ kinh nghiệm của TS Lê Thẩm Dương sẽ giúp bạn:
 • Hiểu rõ nghề lãnh đạo là gì? Ở đâu thì cần lãnh đạo?
 • Nguyên nhân thất bại của một người lãnh đạo.
 • Giải pháp biến nguồn lực thành mục tiêu.
 • Các chùm khái niệm người lãnh đạo phải biết: nhân sự, nghề lãnh đạo, sản phẩm của nghề lãnh đạo và cách bán sản phẩm đó.
 • Tố chất lãnh đạo cần có và cách cải thiện.
 • Hiểu cách xây dựng quyền lực cho bản thân.
 • Phương pháp sử dụng quyền lực chuẩn xác.
 • Kỹ năng sử dụng quyền lực của một người lãnh đạo tài ba.
Đối tượng mục tiêu
 • Những người đang làm lãnh đạo
 • Những người có mong muốn làm lãnh đạo
Tổng quát

TS Lê Thẩm Dương sẽ giúp bạn hiểu kỹ hơn về "Nghề Lãnh đạo"
 • Không ai có thể thành công mà không cần sự hỗ trợ từ người khác
 • Một người rất giỏi nhưng không có quân sẽ sớm thua một người có một đội quân hùng mạnh trong tay
 • 100% người thành công đều có một đội ngũ đứng phía sau
 • "Lãnh đạo không phải tài trời sinh, cũng không phải hành động cảm tính. Lãnh đạo cần phải được học bài bản từ những kinh nghiệm xương máu của những người đi trước. Thế mới mau thành tài!"
Yêu cầu của khóa học
Có máy tính hoặc thiết bị di động kết nối internet

Bài giảng miễn phí

Video 1 -9: Xem ngay
Video 10 -18: Xem ngay
Video 19 -27: Xem ngay