Chia sẻ miễn phí Khóa học Kỹ năng lãnh đạo nhóm hiệu quả ~ 2.2 GB Google Driver Link 2020 - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Monday, June 29, 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa học Kỹ năng lãnh đạo nhóm hiệu quả ~ 2.2 GB Google Driver Link 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa học Kỹ năng lãnh đạo nhóm hiệu quả ~ 2.2 GB Google Driver Link 2020


DOWNLOAD PHẦN 1
DOWNLOAD PHẦN 2
DOWNLOAD PHẦN 3


Lợi ích từ khoá học
  • Sau khóa học, học viên có thể:
  • Có thái độ làm việc nhóm tích cực
  • Biết cách xây dựng, tổ chức một nhóm làm việc
  • Xác định được vị trí, vai trò của mình trong nhóm
  • Thực hiện tốt được ví trí của mình khi ở một nhóm bất kỳ
  • Xây dựng được một nhóm làm việc hoàn thành tốt được nhiệm vụ
  • Trở thành một người lãnh đạo nhóm chuyên nghiệp, hiệu quả hơn
Phù hợp với
  • Các trưởng nhóm, lãnh đạo nhóm, lãnh đạo tổ chức mong muốn nhóm hoạt động hiệu quả hơn.
  • Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển năng lực làm việc nhóm, phát triển năng lực bản thân, nâng cao hiệu quả làm việc.
#quantriexcel #kynangmoi
📤LINK NHANH ĐẾN CÁC KỸ NĂNG FREE TỔNG HỢP: https://www.kynangmoi.info/p/so-o-trang-web-ky-nang-moi.html?m=1

No comments:

Post a Comment