Lợi ích từ khóa học

Nếu bạn đang là một người lãnh đạo, hay mong muốn trở thành người lãnh đạo tài giỏi, nhất định bạn cần phải biết:
  • Các mức độ của một nhà lãnh đạo, tự đánh giá mình đang ở mức độ nào
  • Lãnh đạo cấp 5 là gì?
  • Yếu tố cần có của một người lãnh đạo giỏi bền vững
  • 7 điểm chết mà một nhà lãnh đạo phải tránh
  • 9 cách xây dựng hình ảnh để trở thành lãnh đạo
Đối tượng mục tiêu
  • Lãnh đạo, quản lý trong các tổ chức, doanh nghiệp
  • Người có tố chất lãnh đạo, muốn làm lãnh đạo
  • Những người muốn kinh doanh, muốn lãnh đọa để tự kinh doanh, khởi nghiệp
Tổng quát

   Khi nghĩ đến lãnh đạo, phần lớn người Việt Nam đều nhớ đến những hình tượng xấu, đến quan liêu, đến tham nhũng. Đây là những người không đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật Lãnh đạo, hoặc là họ cũng không xứng đáng được gọi là một người lãnh đạo.

   Một người đang làm lãnh đạo về lâu dài nếu không đạt đến đỉnh cao thì sẽ thất bại rất nhanh. Chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều gương xấu vào tù ra tội, tham nhũng, họ đều thất bại trên chính cái ghế của mình.

   Vậy làm thế nào để trở thành một người lãnh đạo thành công? Giữ vững vị trí, giữ vững doanh nghiệp, tổ chức ngày càng lớn mạnh?

   Hãy cũng tìm hiểu khoá học TS. Lê Thẩm Dương: Từ lãnh đạo đến lãnh đạo cấp 5 để biết ta cần làm gì, và phải tránh cái gì trong nghề Lãnh đạo!


Yêu cầu của khóa học

Có máy tính hoặc thiết bị di động kết nối internet

Bài giảng miễn phí

Video 1 -8 : Xem ngay
Video 9 -15 : Xem ngay