Giới thiệu khóa học

Lợi ích từ khóa học

Sau khóa học, học viên có thể :
 • Giải quyết tốt đề thi
 • Thành thạo các hàm cơ bản
 • Thành thạo các hàm dò tìm
 • Thành thạo các hàm điều kiện
 • Thành thạo các hàm thống kê, đếm và tính tổng theo 1 hay nhiều điều kiện
 • Thành thạo việc lồng ghép và kết hợp các hàm trên
 • Thành thạo chức năng advanced filter
Đối tượng mục tiêu
 • Học sinh, sinh viên trong chương trình học ở trường có môn tin học đại cương
 • Trình độ chuyên môn: cơ bản
   Giải quyết vấn đề: trước khi thi vẫn chưa nắm vững được kiến thức, vẫn chưa biết lồng ghép các hàm, vẫn chưa biết sử dụng các hàm và thiếu người để hỏi, đi hỏi chung chung thì không được giải đáp chính xác và chi tiết, không hiểu bản chất của hàm cần dùng dẫn đến việc lúng túng không làm được bài thi và không đạt kết quả cao

Tổng quát
 • Học viên học và luyện tập các hàm Excel thông qua khoá học này sẽ giải quyết tốt các yêu cầu phức tạp trong đề thi Excel ở các trường đại học, những hội đồng thi
 • Thành thạo các hàm hay được hỏi trong các kì thi, kiểm tra đầu vào, đầu ra
 • Thành thạo các kĩ thuật lồng ghép và xử lý dữ liệu bằng hàm
 • Thành thạo các hàm dò tìm, các hàm điều kiện, hàm IF lồng nhau
 • Thành thạo các hàm thống kê, tính toán theo 1 điều kiện và nhiều điều kiện
Yêu cầu của khóa học
 • Có thiết bị kết nối với Internet
 • Có máy tính để thực hành
 • Sử dụng tai nghe để tăng hiệu quả học tập
Giới thiệu về giảng viên

   Giảng viên: Tư vấn chiến lược quản lý thông tin, hệ thống thông tin doanh nghiệp tại KPMG Europe LLP, trụ sở tại Munich, Đức.


   Học vấn: Thạc sỹ Chiến lược quản trị thông tin & Cử nhân Hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp Đại học Frankfurt, Đức.

   Kinh nghiệm: 6 năm kinh nghiệm hỗ trợ, giảng dạy và tư vấn Excel và VBA.

Bài giảng miễn phí
Video 1 -10: Xem ngay            Tài liệu : Download
Video 11 -20: Xem ngay