Bộ biểu mẫu Kế toán theo tiêu chuẩn ISO - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Friday, June 19, 2020

Bộ biểu mẫu Kế toán theo tiêu chuẩn ISO

Bộ biểu mẫu Kế toán theo tiêu chuẩn ISO được mình giới thiệu dưới đây chính là một phần biểu mẫu được Công ty cổ phần MISA xây dựng để phù hợp tính năng quản trị tài chính kế toán của phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS.VN.
Đây là những biểu mẫu thiết yếu trong công tác tài chính, kế toán của bất kỳ doanh nghiệp nào. Bộ biểu mẫu bao gồm các văn bản giấy tờ sau:
  • Biên bản điều chỉnh hóa đơn (doc)
  • Biên bản kiểm kê quỹ (xls)
  • Đề nghị tạm ứng (xls)
  • Đề nghị thanh toán (xls)
  • Đề nghị thanh toán tạm ứng (xls)
  • Mẫu dự toán chi phí (xls)
  • Sổ quỹ tiền mặt (xls)
  • Mẫu giấy xác nhận nợ (doc)
  • Tờ trình hủy công nợ (doc)
MISA là một thương hiệu phần mềm chuyên nghiệp, uy tín đã cung cấp phần mềm quản trị cho các doanh nghiệp Việt gần 20 năm, vì vậy có thể coi đây là một sự bảo chứng cho tính ứng dụng thực tế của các biểu mẫu này tại doanh nghiệp
#quantriexcel #kynangmoi

No comments:

Post a Comment