KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Friday, May 29, 2020

Trọn bộ tài liệu revit từ BIM Hà Nội 2020

Trọn bộ tài liệu revit từ BIM Hà Nội 2020

Download trọn bộ bao gồm 8 phần:

1. List phím tắt: Download
2. Plumbing Fixtures: Download
3. Piping System: Download
4. Mechanical System: Download
5. HVAC: Download
6. Fire Protection: Download
7. Family Editor: Download
8. Electrical: Download

#tailieuso #quantriexcel

No comments:

Post a Comment