Share File quản lý văn bản, tài liệu , có chức năng tìm kiếm nhanh - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ Năng Mới - Nơi Chia Sẻ Những Kỹ Năng,Khóa Học Miễn Phí,Tài Liệu... Giúp Bạn Phát Triển Kỹ Năng Và Học Free Mọi Thứ Trên Đời. Kynangmoi.Info - Bạn Cần Học Gì - Chúng Tôi Có Free.

Pages

Pages

Tuesday, May 19, 2020

Share File quản lý văn bản, tài liệu , có chức năng tìm kiếm nhanh

Share File quản lý văn bản, tài liệu , có chức năng tìm kiếm nhanh

Để quản lý Văn bản với số lượng nhiều và khoa học cả 1 vấn đề phát sinh trong quá trình lưu trữ và tím kiếm .

File  Quản lý văn bản và tìm kiếm nhanh giải quyết được vấn đề trên nhé.


Share File quản lý văn bản, tài liệu , có chức năng tìm kiếm nhanh
Share File quản lý văn bản, tài liệu , có chức năng tìm kiếm nhanh 

Mình share lại các bạn File có chức năng tìm kiếm - Tùy chỉnh để có thể để quản lý Sản Phẩm  ,Quản lý tài liệu , Quản lý tên Khách hàng ...
tất cả các nhu cầu của bạn có thể nghĩ ( nếu bạn quản lý về gì có thể tùy chỉnh để hiệu quản hơn )

Share File quản lý văn bản, tài liệu , có chức năng tìm kiếm nhanh
Share File quản lý văn bản, tài liệu , có chức năng tìm kiếm nhanh 
Giao diện : Chỉ 1 ô tìm kiếm ( quá đơn giản ) Muốn gõ cái gì vào đó thì gõ = > Vừa gõ xong bên dưới tự động lọc cho bản Văn bản và các thông tin đi kèm nhé , tất nhiên bản phải hoàn thiện cái bản bên dưới trước nhé :)

Các vấn đề có thể xảy ra :

+ Bảng được cố định để lọc các Ký tự ở CỘT A ,  nên khi bạn chèn cột trước cột A Text Box Lọc sẽ không chạy nhé
+ File Dùng code Visual nên mở file lên phải Embed ... ( Đồng ý cho Visual chạy )
+ Có thể tùy chỉnh mã code sau


Private Sub TextBox1_Change()
    ActiveSheet.ListObjects("bang").Range.AutoFilter Field:=1, _
        Criteria1:="*" & [b3] & "*", Operator:=xlFilterValues
End Sub
và HẾT nhé
Chúc các bạn thành công .
#quantriexcel #kynangmoi
#tailieuso #quantriexcel
📤LINK NHANH ĐẾN CÁC KỸ NĂNG FREE TỔNG HỢP: https://www.kynangmoi.info/p/so-o-trang-web-ky-nang-moi.html?m=1

No comments:

Post a Comment